aa-stara-zagora

4.ќще за алкохолизма

ѕовечето от нас не искаха да призна€т, че са истински алкохолици. Ќикoй не обича да мисли, че телесно и психически се различава от другите. —ледователно не е учудващо, че кариерата ни на пи€чи се характеризираше с безконечни напразни опити да докажем, че можем да пием като другите. »де€та, че по н€какъв начин, н€кой ден ще успее да контролира и да се наслаждава на пиенето, е гол€мата мани€ на всеки абнормен пи€ч. ѕродължителността на тази илюзи€ е смайваща. ћнозина € преследват чак до вратите на лудостта или смъртта.

Ќаучихме, че дълбоко в себе си тр€бва напълно да приемем, че сме алкохолици. “ова е първата стъпка към възстанов€ването. «аблудата, че сме като другите или можем да станем като другите, тр€бва да бъде разрушена.

Ќие алкохолиците сме мъже и жени, загърбили способноста да контролират пиенето си. «наем, че никoй истински алкохолик никога не е в състо€ние да възстанови този контрол. Ќа всички нас в даден момент ни се е струвало, че си възвръщаме контрола, но тези интервали - обикновено кратки - неизбежно б€ха последвани от още по-слаба способност да се контролираме, което с времето ни водеше до жалка и необ€снима деморализаци€. ¬сички до един сме убедени, че алкохолиците от наши€ тип са в хватката на прогресиращо забол€ване. — течение на времето състо€нието ни неизбежно се влошава.

Ќие приличаме на хора, които са изгубили краката си - никога не им израстват нови. Ќито пък съществъва н€какво лечение, което може да превърне алкохолиците от наши€ тип в хора като останалите. ќпитали сме вс€ко възможно средство. ¬ н€кои случаи имаше кратък период на възстанов€ване, след което болестта ни се възобнов€ваше в още по-тежка форма. Ћекарите, които са запознати с алкохолизма, са единодушни, че н€ма средство, което да превърне алкохолика в нормален пи€ч. ћоже би н€кой ден науката ще го постигне, но засега не е усп€ла.

» все пак, независимо от всичко, което можем да кажем, много истински алкохолици н€ма да пов€рват, че принадлежат към тази група. „рез всевъзможни форми на самозаблуда и вс€какви експеременти те ще опитат да си докажат, че са изключение от правилото и следователно не са алкохолици. јко н€кой, който не може да контролира пиенето си, успее да се промени и да пие като възпитан човек, ние му свал€ме шапка. ≈дин √оспод знае колко усилено и дълго сме се опитвали да пием като другите хора!

≈то н€кои от методите, които сме опитвали: да пием само бира, да ограничаваме количеството на напитките, никога да не пиеме сами, никога да не пием сутрин, да пием само в дома, да не държим напитки в къщи, да не пием в работно време, да пием само на гости, да пием бренди вместо уиски, да пием само вино, да подадем оставка, ако се напием на работа, да заминем на пътешествие, да не заминем на пътешествие, да обещаем завинаги да се откажем (с или без тържествена клетва), да правим повече физически упражнени€, да четем вдъхнов€ващи книги, да отидем на оздравителен лагер или санаториум, доброволно да се подложим на лечение в психиатрична клиника - бихме могли да продължим този списък до безкрайност.

Ќие не искаме да об€в€ваме когото и да е за алкохолик, но вие сами можете бързо да си поставите диагнозата. »дете до най-близкото барче и се опитайте да пиете контролирано. ќпитайте да пиете и да спрете внезапно. ќпитайте да направите това повече от един път. Ќ€ма да ви отнеме много време да разберете дали сте откровен със себе си по този въпрос. —трува си да получите нервна криза, ако по този начин можете напълно да опознаете собственото си състо€ние.

¬ъпреки че не можем да го докажем, ние сме убедени, че в ранните дни на нашето пиене повечето от нас б€ха в състо€ние да спрат да пи€т. «атруднението идва от това, че много малко алкохолици имат достатъчно желание да спрат, докато е още време. «наем н€колко случа€, в които хора със сигурни признаци на алкохолизъм са усп€вали да спрат за дълъг период от време, защото са имали изключително силно желание да го направ€т. ≈то един такъв пример.

≈дин мъж на тридесет години често пиеше неконтролно. Ќа следващи€ ден след запо€ беше напрегнат и успоко€ваше нервите си с още алкохол. Ѕеше амбициозен и искаше да преуспее в работата си, но си даде сметка, че н€ма да стигне до никъде, ако продължава да пие. ўом веднъж почнеше, изобщо не беше в състо€ние да се контролира. –еши да не се докосва до алкохол докато не успее в бизнеса и не се пенсионира. “ъй като бе изключителен човек, в продължение на двадесет и пет години не вкуси нито капка и след успешна и честита кариера се пенсионира на педесет и пет години. —лед това стана жертва на убеждението, сподел€но от почти всички алкохолици - че дълги€т период на трезвеност и самодисциплина му позвол€ва да пие като другите. »звади домашните пантофи и бутилката. —лед два месеца се намираше в болница, озадачен и унижен. «а известен период от време се опита да регулира пиенето си, като междувременно н€колко пъти постъпи отново в болницата. —лед това, след като събра всичките си сили, се опита да спре и откри, че не може. –азполагаше с всичко, което можеше да се купи с пари, за да реши проблема си. ¬сички опити се провалиха. ¬ъпреки че когато се пенсионира беше €к човек, здравето му бързо се рушеше и след четири години почина.

¬ този пример се крие добър урок. ѕовечето от нас в€рваха, че ако останат трезви за дълъг период от време, след това щ€ха да бъдат в състо€ние да пи€т нормално. Ќо ето един човек, който на педесет и пет години откри, че се намира в същата точка, в ко€то е бил на тридесет. ¬ид€хме мнoгoкратни доказателства на истината, че щом веднъж си бил алкохолик, завинаги си оставаш алкохолик. «апочнем ли да пием след период на трезвеност, за кратко време стигаме до същото тежко положение, в което сме били по-рано. јко искаме да спрем да пием, не тр€бва да постав€ме каквито и да е услови€, нито да храним тайни надежди, че н€кой ден ще получим имунитет срещу алкохола.

ќпитът на този човек може да подтикне младите хора да в€рват, че като него могат да спрат, като се уповават на собствената си вол€. —ъмн€ваме се, че много от т€х могат да го направ€т, тъй като никoй не иска наистина да спре да пие и почти никoй - поради вече придобитото душевно изкрив€ване - н€ма да успее да го стори. Ќ€колко от нашите членове, хора по на тридесет години или по-млади, пиеха само от н€колко години, но те б€ха също толкова безпомощни, колкото онези, които б€ха пили в продължение на двадесет години.

Ќе е необходимо да си пил дълго време или да си погълнал същите количества като н€кои от нас, за да бъдеш тежко засегнат от забол€ването. “ова е особено валидно за жените. ∆ените потенциални алкохолици често се превръщат в истински алкохолици и преминават границата само за н€колко години. Ќ€кои пи€чи, които ще бъдат много обидени, ако н€кои ги нарече алкохолици, са сма€ни от собствената си неспособност да спрат. Ќие, които сме запознати със симтомите, навс€къде виждаме много потенциални алкохолици сред младите хора. Ќо € се опитайте да ги убедите!

јко се върнем назад, ще разберем, че години наред продължавахме да пием отвъд точката, до ко€то можехме да се откажем по силата на вол€та си. јко н€кои се съмн€ва, дали е навл€зъл в тази опасна зона, нека се опита да се откаже от алкохола за една година. јко е истински алкохолик и забол€ването е в доста напреднала фаза, н€ма почти никакви изгледи за успех. ¬ ранните дни на нашето пиене ние пон€кога се задържахме трезви в продължение на година-две, като по-късно отново се превръщахме в тежки пи€чи. ¬ъпреки че може би сте в състо€ние да спрете за дълъг период от време, пак можете да бъдете потенциален алкохолик. —м€та ме, че много малко хора, на които тази книга ще допадне, могат да не докосват алкохол за ц€ла година. Ќ€кои ще се напи€т още на други€ ден след като са взели това решение, а повечето ще го направ€т след н€колко седмици.

«а тези, които не са в състо€ние да пи€т умерено, основни€т въпрос е как изобщо да спрат да пи€т. Ќие приемаме, разбира се, че читател€т иска да спре. ƒали такъв човек може да се откаже без духовна помощ зависи от степента, до ко€то вече е загубил възможността за избор дали да пие или не. ћного от нас си мислеха, че имат силни характери. »махме огромно желание да спрем за винаги. » все пак открихме, че това е невъзможно. “ова е объркващата страна на алкохолизма, такъв, какъвто го познаваме - невъзможността да оставим алкохола настрана, колкото и големи да са потребността или желанието за това.

 ак тогава да помогнем на нашите читатели да установ€т за себе си дали са такива като нас? ≈кспериментът с отказването за известен период от време може да помогне, но ние см€таме, че можем да предложим на страдащите от алкохолизъм, а може би и на медицинското съсловие, нещо още по-полезно. » затова ще опишем н€кои от психическите състо€ни€, които предхождат още по-гол€мо запиване, защото очевидно това е сърцевината на проблема.

ќт какъв начин на мислене се ръководи алкохоликът, които повтар€ отново и отново отча€ни€ експеримент на първата чаша? ѕри€телите, които сериозно са разговар€ли с него след запой, който го е довел до развод или банкрут, са озадачени, когато той отново се запътва към бара. «ащо постъпва така? «а какво мисли?

Ќаши€т пръв пример е за един при€тел, когото ще наречем ƒжим. “ози човек има очарователна съпруга и семейство. Ќаследил е печеливша автомобилна фирма. »ма прекрасна характеристика на участник в —ветовната война. “ой е добър търговец. ¬сички го харесват. »нтелигентен, на вид нормален, макар и малко нервен. ¬ъобще не е пил до тридесет и пет годишна възраст. —амо след н€колко години в пи€но състо€ние бе толкова агресивен, че тр€бваше да бъде подложен на психиатрично лечение.  огато излезе от болницата, той се обърна към нас.

 азахме му какво знаем за алкохолизма и какво решение б€хме открили. “ой положи началото. —емейството му отново бе заедно и той започна да работи като продавач във фирмата, ко€то бе загубил, докато пиеше. ¬сичко вървеше добре за известно време, но не му се удаде да разшири духовни€ си живот. «а собствено учудване се запи дванадесет пъти за кратък период от време. —лед всеки запой ние работихме с него, като внимателно анализирахме какво се бе случило. “ой прие, че е истински алкохолик и се намира в тежко състо€ние. «наеше, че ако продължава, го чака ново лечение в психиатри€та. ќсвен това щеше да изгуби семейството си, към което бе силно привързан.

» все пак той се напи отново. ѕомолихме го да ни разкаже какво точно се бе случило. ≈то неговата истори€: Уќтидох на работа във вторник сутринта. ѕомн€, че б€х раздразнен поради това, че съм продавач във фирма, ко€то по-рано притежавах. –азменихме си н€колко реплики с началника - нищо особено. —лед това реших да замина за провинци€та и да вид€ дали мога да продам една кола. ѕо път€ огладн€х и спр€х в крайпътно заведение, в което има бар. Ќ€мах намерение да пи€. ћислех само да си взема един сандвич. —ъщо така ми мина през ум, че тук мога да намер€ клиент за н€ко€ кола, тъй като това м€сто ми бе познато от мнoгoкратните ми посещени€ в продължение на години. ћного пъти съм хапвал там през месеците, в които б€х трезвен. —еднах на една маса и поръчах сандвич и чаша мл€ко.

»зведнъж ми хрумна мисълта, че ако нале€ 30г уиски в мл€кото, то н€ма да ми навреди на пълен стомах. ѕоръчах уиски и го изсипах в мл€кото. —мътно усещах, че не постъпвам много умно, но все пак се чувствах сигурен, защото поемах уискито на пълен стомах. ≈кспериментът премина толкова добре, че си поръчах още уиски и го нал€х в още мл€ко. “ъй като и това наглед не ми навреди, опитах още едно.Ф

“ака започна поредното пътуване на ƒжим до психиатри€та. »маше опасност да бъде затворен принудително в заведение, да изгуби семейството и положението си, да не говорим за страшните психически и физически мъки, които пиенето винаги му причин€ваше. “ой знаеше много добре, че е алкохолик. » все пак, всички доводи, че не тр€бва да пие, б€ха изтласкани с лекота настрана от глупавата мисъл, че може да пие уиски, ако го смесва с мл€ко.

 аквото и да е точното определение на това състо€ние, ние просто го наричаме безумие. Ќима може такава липса на преценка, на способност да мислиш правилно, да бъде наречена по друг начин?

ћоже да ви се струва, че това е изключителен случай. Ќие не см€таме така, защото този начин на мислене бе характерен за всеки един от нас. ѕон€кога се замисл€хме за последстви€та повече от ƒжим. ¬инаги обаче настъпваше онзи страшен умствен феномен, при които успоредно с разумното мислене неизбежно се промъкваше н€кое безумно и банално оправдание, за да посегнем към първата чаша. –азумът не усп€ваше да ни държи под контрол. ѕечелеше безумната иде€. Ќа следващи€ ден се питахме съвсем честно и откровено как се бе случило всичко това.

¬ други случаи преднамерено се напивахме, като се оправдавахме с напрегнатост, гн€в, тревога, депреси€, ревност или нещо подобно. Ќо дори в тези случаи сме принудени да признаем, че оправданието ни за запиване бе безумно недостатъчно в светлината на това, което неизбежно настъпваше. —ега виждаме, че когато започнахме преднамерено да пием, в периода на обмисл€нето почти не влагахме сериона или ефективна мисъл за ужасните последстви€.

ѕоведението ни по отношение на първата чаша е също толкова абсурдно и необ€снимо, както това на човек, който страда от мани€та да не спазва правилата на уличното движение. “ой изпитва възбуда, когато едва успее да се промъкне пред профучаващите коли. Ќ€колко години се наслаждава на тези усещани€, като пренебрегва при€телските предупреждени€. ƒо този момент бихте го нарекли глупак със странни схващани€ за развлечени€. “огава щастието го изостав€ и в н€колко последователни случа€ получава леки наран€вани€. Ѕихме очаквали, че - ако е нормален, - ще престане. —лед това отново го удр€т и този път му разбиват черепа. —едмица след като напусне болницата, бързо движещ се тролеи му прегазва ръката. “огава ви за€в€ва, че е решил да спре с развлечени€та си завинаги, но след н€колко седмици и двата му крака са прегазени.

“ова поведение продължава с години, като той непрекъснато обещава да бъде внимателен или изобщо да се държи по-далече от улиците. ¬ крайна сметка повече не може да работи, жена му получава развод, а той сами€т става за посмещище. ќпитва всичко възможно, за да се откаже от опасни€ си навик. «атвар€ се в психиатри€, като се над€ва, че това ще го изликува. ќбаче още в ден€, когато го изписват, притичва пред една пожарна кола, ко€то му счупва гръбначни€ стълб. “ози човек тр€бва да е безумен, нали?

Ќаши€т пример може да ви изглежда прекалено абсурден. Ќо дали е така? Ќие, които сме преминали през стържата, тр€бва да признаем, че ако подменим опасното пресичане на улиците с алкохолизма, този пример ще ни подхожда идеално.  олкото и да б€хме умни в друго отношение, щом опираше до алкохола, ние б€хме необ€снимо безумни. “ова са силни думи, но не са ли истина?

Ќ€кои от вас мисл€т: Уƒа, това, което ни казвате, е истина, но не се отнас€ изц€ло до нас. ѕризнаваме си, че имаме н€кои от тези симптоми, но не сме достигнали до онези крайности, до които сте стигнали вие, нито пък има веро€тност да стигнем, защото след това, което ни казахте, разбираме самите себе си толкова добре, че такива неща не могат да ни се случат отново. Ќе сме загубили всичко в живота си поради пи€нство и н€маме такива намерени€. Ѕлагодарим ви за информаци€та.Ф

“ова може да бъде в€рно за н€кои неалкохолици, които, макар и понасто€щем да пи€т безразсъдно и прекалено много, са в състо€ние да спрат или да започват да пи€т умерено, защото умовете и телата им не са увредени като нашите. »стински€т или потенциален алкохолик обаче, почти без изключение, н€ма да бъде в състо€ние да спре да пие, само защото е опознал себе си. »скаме да подчертаем това отново и отново; искаме нашите читатели алкохолици дълбоко да осъзна€т това, на което ни е научил горчиви€т ни опит. Ќека посочим още един пример.

‘ред е партньор в добре известна счетоводна фирма. ѕриходите му са високи, има чудесен дом, щастлив брак и е баща на мнoгoобещаващи деца студенти. “ой е толкова оба€телен, че лесно печели при€тели. јко н€кога е имало преусп€ващ бизнесмен, то това е ‘ред. ѕо всичко личи, че е стабилен и уравновесен човек. и все пак той е алкохолик. «а първи път вид€хме ‘ред преди една година в болница, където се лекуваше от тежък случаи на алкохолна треска. “ова бе първото му изпитание от този вид и той много се срамуваше. “ъй като не искаше да признае, че е алкохолик, той си казваше, че е вл€зъл в болницата, за да успокои нервите си. ƒокторът подчертаваше, че веро€тно е по-зле, отколкото си мисли. ¬ продължение на н€колко дни се чувстваше потиснат заради състо€нието си. –еши да се откаже завинаги от алкохола. ƒори не му хрумваше, че може и да не успее, независимо от характера и положението си. ‘ред не искаше да пов€рва, че е алкохолик, а още по-малко да приеме една духовна програма за възстанов€ването си. Ќие му казахме какво знаем за алкохолизма. “ой про€ви интерес и се съгласи, че има н€кои симптоми, но все още не искаше да си признае, че сам нищо не може да постигне. Ѕеше убеден, че прежив€ното унижение и придобитите знани€ ще го запаз€т трезвен до кра€ на живота му. —амоопознаването щеше да оправи нещата.

«а известно време не чухме нищо за ‘ред. ≈дин ден ни казаха, че отново е в болницата. “ози път трепереше силно. —коро даде да се разбере, че много иска да ни види. »стори€та, ко€то ни разказа, беше много поучителна, защото беше истори€та на човек, абсолютно убеден, че тр€бва да спре да пие, които н€маше никакви оправдани€, за да пие, които демонстрираше чудесно здравомислие и решителност във всичките си други дела, но все пак бе победен от алкохола.

Ќека сам ви € разкаже: УЅ€х силно впечатлен от това, което ми разказахте за алкохолизма и искрено в€рвах, че в никакъв случай н€ма да посегна към алкохола отново. ќцен€вах идеите ви за трудно доловимо безумие, което предшествува първата чаша, но б€х уверен, че след всичко, което б€х научил, това не можеше да се случи с мен. ћислех си, че забол€ването ми не е толкова напреднало, колкото при повечето от вас, че успешно се б€х справ€л с другите си лични проблеми и че следователно щ€х да успе€ там, където вие се б€хте провалили. „уствах, че имам пълното право да буда уверен в себе си, че само тр€бва да упражн€вам силата на вол€та си и да бъда предпазлив.

— такова настроение продължих работата си и за известно време всичко вървеше добре. Ќе ми беше трудно да отказвам напитките и започнах да се чуд€ дали не усложн€вам прекалено много н€кои прости неща. ≈дин ден отидох до ¬ашингтон, за да представ€ н€кои счетоводни документи пред едно държавно учреждение. ѕрез този период на въздържание вече б€х излизал извън града, така че в това н€маше нищо ново. ‘изически се чувствах отлично. Ќ€мах никакви сериозни проблеми или тревоги. –аботата ми вървеше добре, б€х доволен и знаех, че и партньорите ми ще бъдат доволни. Ѕеше в кра€ на един чудесен ден, без нито едно облаче на хоризонта.

¬ърнах се в хотела и спокойно се обл€кох за вечер€.  огато вл€зох в ресторанта, си помислих, че н€ма да е зле да изпи€ два коктейла с вечер€та. “ова бе всичко. Ќищо повече. ѕоръчах един коктейл и вечер€. —лед това поръчах още един коктейл. —лед вечер€ реших да се разход€.  огато се върнах в хотела, си помислих, че н€ма да е зле да изпи€ едно уиски със сода преди л€гане, след което вл€зох в барчето и си поръчах едно. —помн€м си, че през ноща изпих още н€колко, а на сутринта още много уискита. —мътно си спомн€м, че се качих в самолет за Ќю …орк и че на летището вместо жена си намерих един дружелюбен шофьор на такси. Ўофьорут ме съпровождаше н€колко дни. ѕочти нищо не си спомн€м за това къде съм бил, какво съм говорил и правил. —лед това дойде болницата с непоносимите душевни и физически страдани€.

¬еднага след като си възвърнах способността да мисл€, внимателно преразгледах поведението си през онази вечер във ¬ашингтон. Ќе само че не б€х предпазлив, но въобще не се б€х съпротивл€вал срещу първата чаша. “ози път въобще не б€х мислил за последстви€та. Ѕ€х започнал да пи€ толкова безгрижно, като че ли коктейлите б€ха лимонада. —ега си спомних какво ми б€ха казали моите при€тели алкохолици, как те предрекоха, че ако притежавам мисленето на алкохолик, щеше да дойде времето и м€стото и аз щ€х да започна да пи€ отново. “е б€ха казали, че въпреки че съм си изградил защита, един ден т€ щеше да рухне пред н€кое дребно оправдание, за да си пийна. ≈ добре, точно това се случи и дори нещо повече, защото въобще и през ум не ми минаха нещата, които б€х научил за алкохолизма. ќт този момент знаех, че притежавам начина на мислене на алкохолик. ¬ид€х, че силата на вол€та и самопознаването не могат да ми помогнат при тези странни умствени бели петна. ƒотогава не б€х в състо€ние да разбера хората, които казваха, че н€какъв проблем ги е победил напълно. —ега вече знаех. “ова беше смазващ удар.

ƒвама от членовете на Ујнонимни алкохолициФ дойдоха да ме вид€т. “е се ухилиха, което много-много не ми хареса, а след това ме попитаха дали сега мисл€, че съм алкохолик и дали признавам своето поражение. “р€бваше да се съглас€ и с двете неща. “е ме затрупаха с купища доказателства за това, че психиката на алкохолика, каквато б€х про€вил във ¬ашингтон, е израз на едно безнадеждно състо€ние. “е цитираха десетки подобни случаи от собствени€ си опит. “ова разруши последните остатъци от мо€та надежда, че мога сам да се справ€ с проблема.

—лед това те начертаха дъховни€ отговор на проблема и програмата за действие, ко€то стотици от т€х б€ха приложили успешно. ¬ъпреки че само номинално се числ€х към църквата, не ми бе тръдно да приема интелектулно техните предложени€. Ќо програмата за действие, макар и напълно разумна, бе много драстична. “€ означаваше, че тр€бва да се откажа от н€кои свои дългогодишни схващани€. “ова не бе лесно. Ќо в момента, когато реших да премина през този процес, изпитах странното усещане, че положението ми на алкохолик се подобр€ва и бъдещето действително го доказа.

—ъщо толкова важно бе откритието, че духовните принципи могат да разрешат всичките ми проблеми. ќттогава животът ми стана много по-задоволителен и, над€вам се, по-полезен. —тари€т ми начин на живот не бе лош, но не бих заменил и най-добрите му моменти за най-лошите, които имам сега. Ќе бих се върнал назад, дори и ако мога да го направ€.Ф

–азказът на ‘ред говори сам за себе си. Ќад€ваме се, че той ще достигне до хил€ди като него. “ой бе преминал само през първи€ кръг на преизподн€та. ѕовечето алкохолици са доста осакатени, преди наистина да опитат да решат проблемите си.

ћного лекари и психиатри са съгласни с нашите заключени€. ≈дин от тези хора, щатен сътрудник на световно известна болница, наскоро направи това из€вление пред н€кои от нас: У“ова, което говорите за общата безнадеждност на състо€нието на средни€ алкохолик, е по мое мнение правилно. ўо се отнас€ до двама от вас, с чийто истории съм запознат, без никакво съмнение състо€нието ви бе 100% безнадеждно, ако изключим помощ свише. јко б€хте поискали да ви приемем за лечение в тази болница, ако можех да го избера, аз бих отказал. ’ората като вас имат прекалено сърцераздирателен ефект. ¬ъпреки че не съм религиозен, дълбоко уважавам духовни€ подход при случай като вашите. «а повечето случаи на практика н€ма друг изход.Ф

» така, в даден момент алкохоликът не притежава ефективна умствена защита срещу първата чаша. — изключение на единични редки случаи, нито той, нито друго човешко същество могат да осигур€т такава защита. «ащитата му тр€бва да дойде от н€каква ¬исша сила.

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞