Най-важните AA книги.

Голямата книга

Това е българския превод на една изключителна книга, станала емблематична за обществото на Анонимните Алкохолици. Ние я наричаме “Голямата книга” - тачим я като библията на АА обществото.

Вие имате книгата на български благодарение на безкористния труд на няколко души, единствената отплата, която те желаят е този превод на книгата да ви помогне да преодолеете проблемите с пиенето и учейки се от нея, да живеете един духовен живот в трезвеност.

Дванадесет стъпки и дванадесет традиции

Книгата "12 Стъпки и 12 Традиции" разглежда по-обстойно практикуването на всяка една от дванадесетте Стъпки, както и същността на Традициите на АА – духовните и организационните принципи на живота на нашето АА общество.

Предстоящи събития:

Skype: aastarazagora