Терапевтична програма за борба с алкохолизма

Терапевтична общност “Феникс” е професионална рехабилитационна програма за лечение на зависимости.

(phoenixhouse.adportal.bg)

Програма Терапевтична общност “Феникс” е основана в с. Бракьовци, общ. Годеч, през 2001. През 2002г., след работно посещение на програма KETEA в Гърция, бе разкрита и програма за ресоциализация. От 2002 г. Терапевтична общност ФЕНИКС е пълноправен член на ATC (Association of Therapeutic Communities) и е единствения представител на България участвал в разработването на Европейски СТАНДАРТИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА за ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ в международен проект „Community of Communities” на ROYAL COLLEGE of PSYCHIATRISTS, Великобритания.

Краткосрочната рехабилитационна програма в Терапевтична Общност „Феникс“ (phoenixhouse.adportal.bg) при зависимост към психоактивни вещества, алкохол и хранителни разстройства .

Програма за психична рехабилитация в защитена среда

Програмата е интензивна, високоструктурирана, включва приложение на професионална когнитивно-поведенческа терапия, психотелесна психоанализа, „mindfulness” техники за овладяване на влечението.

Краткосрочната рехабилитационна програма в Терапевтична Общност „Феникс“ е с продължителност един месец и се провежда след детоксикация на организма в лечебно заведение.

Предстоящи събития:

Skype: aastarazagora