aa-stara-zagora

6. ак действа програмата

–€дко сме виждали човек да се провал€, ако стриктно следва наши€ път. Ќе се възстанов€ват онези, които не могат или не искат изц€ло да се отдадат на тази проста програма и това обикновено са мъже и жени, които по природа не могат да бъдат честни със себе си. »ма такива нащастници. “е не са виновни; веро€тно така са се родили. “е по натура не са в състо€ние да възприемат и разви€т един начин на живот, които изисква безмилостна честност. ¬еро€тността да се възстанов€т е по-малка от средната. »ма и такива, които страдат от тежки емоционални и психически смущени€, но много от т€х се възстанов€ват, ако притежават способността да бъдат честни.

Ќашите истории разкриват в общи линии какви б€хме преди, какво се случи и какво представл€ваме сега. јко сте решили, че искате да имате това, което притежаваме ние и имате желанието да направите всичко, за да го получите, то вие сте готови да предприемете н€кои стъпки.

Ќие се препъвахме в н€кои от т€х. ћислехме, че можем да открием по-лесен, по-удобен път. Ќо не можехме. ќт ц€лото си църце ви молим да бъдете безстрашни и да ги следвате неотклонно от самото начало. Ќ€кои от нас се опитваха да се придържат към старите си идеи и не постигнаха никакъв резултат, докато не се отказаха от т€х изц€ло.

ѕомнете, че срещу нас стои алкохолът - коварен, объркващ, всемогъщ! Ѕез помощ не можем да се справим с него. Ќо има Ќ€кой, който притежава ц€лата сила - този Ќ€кой е Ѕог. ƒано да √о откриете сега!

ѕоловинчавите мерки не ни помагаха. —то€хме на кръстопът. — пълно отдаване помолихме за Ќеговата подкрепа и грижа.

ѕредприехме следните стъпки, които се предлагат като програма за възстанов€ване:

 1. ѕризнахме, че сме безпомощни пред алкохола - че животът ни е станал неуправл€ем.
 2. ѕов€рвахме, че —ила по-¬исша от нас може да ни върне здрави€ разум. както √о разбираме.
 3. Ќаправихме претърсващ и безстрашен анализ на самите себе си.
 4. ѕризнахме пред Ѕог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.
 5. Ѕ€хме напълно готови Ѕог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.
 6. —мирехо √о помолихме да отстрани нашите недостатъци.
 7. Ќаправихме списък на хора, на които б€хме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред т€х.
 8. Ћично изкупихме вината си пред тези хора, когато бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило т€х или други.
 9. ѕродължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки, бързо си ги признавахме.
 10. ѕостарахме се чрез молитва и медитаци€ да подобрим съзнателни€ си контакт с Ѕог, така както √о разбираме, като се молехме единствено да ни бъде дадена силата да € изпълним.
 11. ƒостигнали до дъховно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем това послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела

ћного от нас възкликваха: Ујма че пор€дки! јз не мога да се подложа на всичко това.Ф Ќе се отчайвате. Ќикoй от нас не е в състо€ние да се придържа изц€ло към тези принципи. Ќие не сме светци. ¬ажното е, че искаме да израстваме духовно. ѕринципите, които сме набел€зали, са път към израстването. Ќие се стремим по-скоро към духовно израстване, отколкото към духовно съвършенство.

ќписанието ни на алкохолика, главата за агностиците и личните ни истории преди и след приемането на програмата из€сн€ват три съществени момента:

(a) че ние сме алкохолици и не сме в състо€ние да управл€ваме живота си;

(b) че веро€тно никаква човешка сила не е в състо€ние да ни освободи от алкохолизма;

(в) че Ѕог може и би ни избавил, ако √о потърсим.

—лед като веднъж б€хме убедени, ние пристъпихме към —тъпка “рета, т.е. решихме да оставим вол€та и живота си в ръцете на Ѕог, така както √о разбираме.  акво точно разбираме под това и какво точно тр€бва да правим?

ѕървото изискване е да бъдем убедени, че всеки живот, който е изграден върху своеволието, не може да бъде успешен. Ќа тази основа ние почти винаги влизаме в противоречие с нещо или н€кого, дори когато мотивите ни са добри. ѕовечето хора се опитват да живе€т, като разчитат само на собствените си сили. ¬секи човек прилича на актьор, който иска да изнесе цели€ спектакъл - опитва се да аранжира осветлението, балета, постановката и другите актьори както на него му харесва. —амо ако можеше да наложи собствените си виждани€, само ако хората постъпваха както той иска, представлението би било прекрасно. ¬сички, включително и сами€т той, биха били доволни. ∆ивотът би бил чудесен. ¬ опитите си да наложи своите виждани€ наши€т актьор пон€кога е много изобретателен. “ой може да бъде мил, внимателен, търпелив, щедър; дори скромен и самопожертвователен. ќт друга страна, той може да бъде дребнав, егоистичен, себелюбив и нечестен. Ќо както повечето човешки същества, той най-веро€тно притежава различни черти.

 акво се случва обикновено? ѕредставлението не излиза много добре. “ой започва да си мисли, че животът не е справедлив към него. –ешава да се старае повече. ѕри следващи€ случаи той става още по-взискателен или по-снизходителен, в зависимост от ситуаци€та. » все пак пиесата не му подхожда. ѕризнавайки, че може би до известна степен греши, същевременно той е сигурен, че по-виновни са другите. “ой се €досва, възмущава, самосъжал€ва. ¬ какво се състои главни€т му проблем? “ой не е ли всъщност користен, дори когато се опитва да бъде мил? Ќе е ли жертва на заблудата, че може да бъде доволен и щастлив на този св€т, само ако преуспее в живота? Ќима не е очивидно за всички останали актьори, че това са нещата, които той желае? Ќима неговите постъпки не подтикват всеки от т€х да си отмъщава и да заграби от представлението всичко, което му се удаде? ƒори в най-добрите си мигове не е ли той човек, който вс€ва по-скоро смут, отколкото хармони€?

Ќаши€т актьор е себелюбив - егоцентричен, както е прието да се казва в днешно време. “ой прилича на пенсионирани€ бизнесмен, които се излежава на слънце във ‘лорида през зимата и се оплаква от бедственото положение на наци€та; на свещеника, които въздиша върху греховете на двадесети€ век; на политиците и реформаторите, които са сигурни, че ”топи€та ще настъпи, стига само всички останали да се държат както тр€бва; на престъпника-касоразбивач, които см€та, че обществото е било несправедливо към него; най-сетне, той прилича на алкохолика, който е загъбил всичко и е принудително затворен.  олкото и да протестираме, нима повечето от нас не са затънали в собственото си аз, във възмущени€та си или в самосъжал€ване?

≈гоизъм - егоцентризъм! Ќие см€таме, че това е коренът на нашите беди. √онени от стотици форми на страхове, самозаблуда, себелюбие и самосъжаление, ние настъпваме хората и те се бунтуват. ѕон€кога ни наран€ват, привидно без причина, но ние неизменно откриваме, че н€кога в миналото сме вземали решени€, мислейки само за себе си, които по-късно ни постав€т в положение да бъдем наранени.

“ака че, според нас ние самите причин€ваме всичките си беди. “е извират от самите нас, а алкохоликът е един краен пример за бунт на самоволието, макар че сами€т той обикновено не е съгласен с това. ѕреди всичко ние, алкохолиците, тр€бва да се освободим от този егоизъм. “р€бва да се освободим или в противен слушай той ще ни убие. Ѕог прави това възможно. » често изглежда, че без Ќеговата помощ не можем напълно да се отървем от егоцентризма си. ћного от нас имаха в излишък морални и философски убеждени€, но не можехме да живеем само с т€х, дори когато ни се искаше. Ќито пък можехме да намалим егоцентризма си само с желание или със собствените си сили. “р€бваше ни Ѕожи€та помощ.

≈то как и защо тр€бва да стане това. ѕреди всичко тр€бваше да се откажем да се правим на господ. “ова очевидно не помагаше. —лед това решихме, че оттук нататък в драмата на живота Ѕог ще бъде наши€т режисьор. “ой е √лавни€т - ние сме изпълнители на Ќеговата вол€. “ой е ќтецът, а ние сме Ќегови деца. ѕовечето от добрите идеи са прости, а това схващане бе основата на новата триумфална арка, през ко€то тръгнахме към свободата.

 огато искрено приехме тази позици€, започнаха да ни се случват много забележителни неща. Ќие имахме нов √осподар. “ъй като бе всемогъщ, “ой ни достав€ше всичко, от което се нуждаехме, когато се държахме за Ќего и изпълн€вахме вол€та ћу. Ќа тази основа започнахме все по-малко да се интересуваме от себе си, от дребните си планове и намерени€. ¬се повече се интересувахме от това какво можем да допринесем за живота.  огато почуствахме, че в нас се влива нова сила, когато настъпи душевно спокойствие, когато открихме, че можем да се справим с живота, когато усетихме Ќеговото присъствие, ние престанахме да се страхуваме от днешни€, от утрешни€ и от бъдещите дни. Ќие се родихме отново.

—ега се намирахме при —тъпка “рета. ћного от нас казаха на —ъздател€ си, така както √о разбирахме. У√осподи, остав€м се в ръцете “и - да ме съградиш и да направиш с мен това, което желаеш. ќсвободи ме от оковите на егоцентризма, за да мога по-добре да изпълн€ вол€та “и. ќтстрани затруднени€та ми, нека победата над т€х да бъде доказателство за тези, на които бих могъл да помогна, за “во€та —ила, “во€та любов и “во€ Ќачин на ∆ивот. Ќека винаги бъде “во€та вол€!Ф ѕомислихме добре, преди да предприемем тази стъпка, за да сме сигурни, че сме готови, че най-накра€ можем напълно да ћу се отдадем.

ќткрихме, че е желателно да преминем тази духовна стъпка заедно с човек, който ни разбира, например съпругата ни, най-добри€ ни при€тел или духовни€ ни наставник. Ќо е по-добре да се срещнем с Ѕог сами, вместо с н€кой, който би могъл зле да разбере. –азбира се, не думите б€ха важни, а това да изразим иде€та, да € изкажем без задръжки. “ова бе само началото, но ако започнехме честно и смирено, ефектът, пон€кога много силен, се чувстваше веднага.

—лед това предприехме поредица от активни действи€, като на първо м€сто прочистихме дома си - нещо, което много от нас никога не б€ха правили. ¬ъпреки че вземането на решение бе жизнено важна и основна стъпка, т€ н€маше да има посто€нен ефект, ако не бе последвана от усили€ да се изправим лице в лице и да се отървем от онези неща вътре в нас, които ни блокираха. ѕиенето бе само симптом. «атова тр€бваше да достигнем до причините и услови€та.

≈то защо предприехме преглед на самите себе си. “ова бе —тъпка „етвърта. ≈дин бизнес, които не се инвентаризира, обикновено пропада. “ърговската инвентаризаци€ се състои в това да откриеш и да се съобраз€ваш с фактите. “€ представл€ва опит да се открие истината за стоковите наличности. ≈дна от нейните цели е да се намер€т увредените и непродаваемите стоки, да се отстран€т бързо и без съжаление. јко собственикът иска да успее, той не може да се залъгва относно стойностите.

ѕостъпихме точно по този начин с живота си. „естно прегледахме това, което притежаваме. Ќа първо м€сто потърсихме недостатъците в самата си същност, които б€ха причина за провалите ни. “ъй като б€хме убедени, че собственото ни аз, про€в€вващо се по различни начини, бе това, което ни бе победило, ние прегледахме неговите про€ви.

ѕритаената обида е Увраг номер едноФ. “€ разрушава повече алкохолици, отколкото ко€то и да е друга слабост. ќт не€ произлизат всички форми на духовни забол€вани€, защото ние б€хме болни не само умствено и физически, ние б€хме и духовно болни.  огато се преодолее духовната болест, ние можем да оздравеем умствено и физически.  огато се справ€хме с притаеното чувство на обида, ние записвахме про€вите му. «адавахме си въпроса защо сме изпълнени с непри€зън. «аписвахме хората, институциите и принципите, на които се сърдехме. ¬ повечето случаи установихме, че б€ха наранени или заплашени нашето чувство за достойнство, нашите финансови средства, амбициите ни, личните ни (включително сексуални) взаимоотношени€. “ова ни дразнеше. » така ние се Увзрив€вахмеФ.

¬ списъка на хората, срещу които хранехме непри€зън, срещу вс€ко име постав€хме онова, което беше засегнато. Ѕ€ха ли засегнати нашето достойнство, нашата сигурност, нашите амбиции, нашите лични или сексуални взаимоотношени€?

ќбикновено списъкът беше толкова конкретен, колкото е следни€т пример:

√нев€ се на ѕричината
г-н Ѕрайн «ас€га моите:
”хажва жена ми.  аза на жена ми за мо€та любовница. ћоже да ми отнеме работата.—ексуални връзки, —амоуважение (страх), —игурност
г-жа ƒжоунс «ас€га моите:
Ќе е с всички€. ќбиди ме. »зпрати мъжа си на принуди- телно лечение за алкохолизъм. “ой ми е при€тел. “€ е клюкарка. Ћични връзки, —амоуважение (страх)
Ќачалника си «ас€га моите:
Ќеразумен, несправедлив, властен. «аплашва да ме уволни за пи€нство и за раздуване на отчетите за разходи. —амоуважение (страх), —игурност
∆ена си «ас€га моите:
Ќе ме разбира и мърмори. ’аресва и да има сексуални отношени€ с Ѕрайн. »ска да прехвърл€ къщата на нейно име. √ордост, —игурност (страх)

ѕрегледахме изминали€ си живот. «начение имаха само изчерпателността и честността.  огато свършехме, разглеждаме всичко внимателно. ѕървото очевидно нещо бе, че този св€т и хората му често грешат. ѕовечето от нас достигнаха само до извода, че другите грешат. ќбикновено стигахме до заключението, че хората продължават да ни обиждат и това ни наран€ваше. ѕон€кога имахме угризени€ на съвестта и тогава се сърд€хме на самите себе си. Ќо колкото повече се съпротивл€вахме и се опитвахме да наложим това, което ние искахме, толкова повече нещата се влошаваха.  акто на война, победител€т само привидно печелеше. ћоментите на тържествуване б€ха кратки.

ясно е, че един живот, изпълнен с негодуване, може да доведе само до празнота и нещастие.  олкото повече допускаме тези неща, толкова повече пилеем часовете, които бихме могли да използваме за нещо полезно. Ќо за алкохолика, чи€то надежда е да поддържа и увеличава духовни€т си опит, негодуването е нещо безкрайно опасно. ќткрихме, че то е фатално. «ащото когато таим в себе си такива чувства, ние затвар€ме вратата за си€нието на ƒуха. Ћудостта на алкохола се възвръща и ние отново пием. ј за нас да пием означава да загинем.

јко искахме да живеем, тр€бваше да се освободим от гнева. ÷упенето и злобата не б€ха за нас. “е могат да бъдат един съмнителен разкош за нормалните хора, но за алкохолика тези неща са отрова.

ќтново се връщахме към списъка, защото в него бе скрит ключът към бъдещето. Ѕ€хме готови да го погледнем от съвсем различна гледна точка. ¬ид€хме, че светът и неговите хора всъщност ни доминират. ѕри такова състо€ние на нещата грешките на другите, въображаеми или истински, можеха да убиват.  ак можехме да изб€гаме? ¬ид€хме, че негодуванието тр€бва да бъде обуздано, но как? »скахме да се отървем от него толкова силно, колкото искахме да се отървем от алкохола.

“ова беше наши€т път: дадохме си сметка, че веро€тно хората, които ни причин€ваха зло, са духовно болни. ¬ъпреки че не харесвахме симптомите им и въздействието им върху нас, те, както и самите ние, б€ха болни. ѕомолихме Ѕог да ни помогне да про€вим към т€х толерантността, състраданието и търпението, които с готовност бихме про€вили към н€кои болен при€тел.  огато н€кои ни обиждаше, ние си казвахме: У“ова е един болен човек.  ак бих могъл да му помогна? Ќека Ѕог ме предпази от гн€в. Ќека бъде “во€та вол€.Ф

»зб€гвахме отмъщени€та и споровете. Ќе можехме да се отнас€ме така към болни хора. јко постъпим така, разрушавахме възможностите си да окажем помощ. Ќе можем да помогнем на всички, но поне Ѕог ще ни покаже как да бъдем внимателни и толерантни към всички.

Ќека се върнем отново към наши€ списък. ѕреставайки да гледаме на злото, причинено ни от другите, ние решително търсехме собствените си грешки.  ъде постъпвахме егоистично, нечестно, себелюбиво, къде се страхувахме? ¬ъпреки че дадено положение бе причинено не само по наша вина, ние се опитвахме да пренебрегнем изц€ло рол€та на други€ човек.  ъде можехме да бъдем упрекнати? ѕравехме преглед на себе си, не на другите.  огато вид€хме собствените си грешки, ние им направихме списък. ѕоставихме ги пред себеси черно на б€ло. ѕризнахме честно грешките си и пожелахме да ги поправим.

«абележете, че думата УстрахФ е поставена в скоби при затруднени€та с г-н Ѕрайн, г-жа ƒжоунс, началника и съпругата. “ази кратка дума по н€какъв начин се докосва до всички страни на живота ни. —трахът беше зла раз€ждаща заплаха; ц€лото ни съществъване бе пропито от него. “ой предизвикваше ц€ла верига от обсто€телства, които според нас ни носеха незаслужени нещасти€. Ќо нима самите ние не б€хме поставили началото? ѕон€кога ни се струва, че страхът е също толкова страшен, колкото кражбата. »зглежда, че той причин€ва повече беди.

ѕрегледахме изчерпателно страховете си. ќписахме ги на харти€, дори когато не б€ха свързани с н€какво недоволство. «апитахме се защо изпитваме страхове. Ќе б€ха ли те причинени от провал€нето на нашата самоувереност? —амоувереността беше добро нещо, но с не€ не се стигаше много далече. Ќ€кои от нас н€кога б€ха изпълнени със самоувереност, но т€ не разрешаваше напълно нито проблема със страха, нито пък които и да е друг проблем.  огато т€ ни правеше дружки, нещата още повече се влошаваха.

ћоже би има по-добър начин да се справим. ѕоне ние така мислим, защото сега стоим на друга основа - сега се довер€ваме и разчитаме на Ѕог. Ќие се довер€ваме на безгранични€ Ѕог, вместо на собствените си ограничени сили. —ъществуваме на този св€т, за да изпълним рол€та, ко€то “ой ни е определил. —амо доколкото постъпваме и само доколкото смирено разчитаме на Ќего, само дотолкова “ой ни помага да посрещаме бедите със спокойствие.

Ќие не се извин€ваме пред никого, че разчитаме на наши€ —ъздател. ћожем само да се смеем на онези, които см€тат духовността за про€ва на слабост. ћоже да звучи парадоксално, но т€ е път€ към силата. ћнoгoве-овни€т опит сочи, че в€рата означава смелост. ¬сички в€рващи притежават смелост. “е се довер€ват на сво€ Ѕог. Ќие никога не се извин€ваме за Ѕог. ¬место това My позвол€ваме да докаже чрез нас какво може да направи. Ќие √о молим да премахне страха ни и да насочи вниманието ни към това, което “ой би искал да бъдем. »зведнъж започваме да преодол€ваме страха.

—ега за секса. ћного от нас тр€бваше да преразгледат възгледите си, но преди всичко се опитахме да бъдем разумни по този въпрос. “олкова е лесно да се отклониш от прави€ път. “ук виждаме човешките мнени€ да достигат до крайности - може би абсурдни крайности. Ќ€кои см€тат, че сексът е поход на низшата ни природа, основна потребност за възпроизводство. „уват се гласове за още и още секс; други оплакват брачната институци€; н€кои см€тат, че повечето от противоречи€та на расата се дължат на сексуални причини. “е мисл€т, че не получаваме достатъчно секс или че той е неподход€щ. ¬иждат вли€нието му навс€къде. ≈дна школа постав€ хората на безсолна диета, друга би искала всички да използваме силни подправки. Ќие искаме да стоим настрани от тези спорове. Ќе искаме да бъдем съдници на чуждото сексуално поведение. ¬сички ние имаме сексуални проблеми. »наче не бихме били човешки същества.  акво можехме да направим, за да се справим с т€х?

ѕреразгледахме собственото си поведение през изминалите години.  ъде б€хме постъпили егоистично, нечестно или невнимателно?  ого б€хме наранили? Ѕ€хме ли предизвикали несправедливо ревност, подозрение, озлобление?  ъде б€хме сбъркали и как по-добре е тр€бвало да постъпим? Ќаписахме всичко това на харти€ и го погледнахме.

ѕо този начин се опитахме да оформим един разумен и здрав идеал за бъдещи€ си сексуален живот. ѕодложихме всички връзки на този тест - б€ха ли егоистични или не? ѕомолихме Ѕог да оформи нашите идеали и да ни помогне да живеем според т€хната м€рка. ¬инаги си напомн€хме, че сексуалните ни възможности са ни дадени от Ѕога и че следователно те са нещо добро, което не тр€бва да се използва лекомислено или егоистично, нито пък тр€бва да гледаме на т€х с презрение или омраза.

 аквито и да са нашите идеали, ние тр€бва да се стремим да ги достигнем. “р€бва да желаем да изкупим вината си там, където сме причнили зло, при условие, че с това не причин€ваме още по-гол€мо зло. — други думи, към сексуалните проблеми се отнас€ме както към всички други проблеми. ѕо време на медитаци€ тр€бва да питаме Ѕог как би следвало да постъпим при всеки отделен случай. јко го искаме, ще получим правилни€ отговор.

—амо Ѕог може да бъде съдник на сексуалното ни поведение. ∆елателно е да се съветваме с други хора, но нека оставим Ѕог да бъде върховни€ съди€. ƒаваме си сметка, че н€кои хора са толкова фанатични по въпросите за секса, колкото други са разпуснати. »зб€гвахме истеричните мнени€ или съвети.

Ќека предположим, че не успеем да достигнем до идеала си и се препънем. Ќима това означава, че ще започнем да пием? Ќ€кои хора мисл€т по този начин. “ова обаче е истина само дон€къде. “ова зависи от нас и мотивите ни. јко се разкайваме за постъпките си и честно искаме Ѕог да ни помогне да бъдем по-добри, ще ни бъде простено и ще си вземем урок. јко не съжал€ваме и поведението ни продължава да причин€ва беди на други хора, то ние сигурно отново ще се пропием. “ова не е само теори€. “ова са факти, извлечени от наши€ опит.

Ќека обобщим всичко казано за секса: ние искрено се молим да ни се открие високи€ идеал, да ни бъдат давани напътстви€ при всеки труден случай, да бъдем разумни и да ни бъде дадена силата да постъпваме правилно. јко сексът ни причин€ва затруднени€, тр€бва да се стараем още повече да помагаме на другите. Ќие мислим за техните нужди и правим нещо за т€х. “ова ни помага да излезем от собственото си УазФ. “ова успоко€ва страстните желани€, защото ако им се подчин€ваме, ще бъдем наранени.

јко сме направили изчерпателно самоанализа, тр€бва да сме написали много неща. Ќаправихме списък и анализирахме поводите за нашите недоволства. «апочнахме да разбираме, че те са безмислени и фатални. ѕрогледнахме за т€хната ужасна разрушителна сила. «апочнахме да се учим да про€в€ваме търпимост, търпение и добра вол€ спр€мо всички хора, дори и към нашите непри€тели, защото ги възприемаме като болни хора. Ќаправихме списък на хората, които б€хме наранили с поведението си и искаме да поправим, доколкото е възможно, грешките от миналото.

¬ тази книга вие ще прочетете отново и отново, че в€рата направи за нас това, което сами не можехме да постигнем. Ќад€ваме се вече да сте убедени, че Ѕог може да отстрани своеволието, което ви е отдалечавало от Ќего. јко вече сте взели решение и сте направили списък на по-големите си недостатъци, вие сте положили едно добро начало. “ова означава, че сте преглътнали и приели доста гол€ма част от истината за себе си.

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞