aa-stara-zagora

8. ак да работим с другите.

ѕрактичеки€т опит показва, че най-добрата устойчивост, срещу пиенето се получава при активна работа с други алкохолици. “ова помага когато всички останали действи€ се провал€т. “ова е нашето дванадесето предложение: ѕредавайте това послание на други алкохолици! ћоже да помогнете там където никой друг н€ма да успее. ћоже да спечелите доверието им когато всички други се провал€т. ѕомнете те са тежко болни.

∆ивота ще придобие нов смисъл. ƒа наблюдавате как другите се възстанов€ват , да ги виждате как помагат на други, да наблюдавате как самотата се стоп€ва, да виждате как пред очите ви израства едно братство, да имате много при€тели - това е прежив€ване, от което не бива да се лишавате. «наем, че не бихте пропуснали това. „естите срещи с новодошлите и един с друг са светлите моменти в наши€ живот.

ћоже би не познавате пи€чи, които искат да се възстанов€т. Ћесно можете да откриете такива, като се обърнете към н€кои лекари, свещенници, болници.те ще ви помогнат с радост. Ќе започвайте като евангелисти и реформатори. «а съжаление съществуват много предубеждени€. јко ги предизвикате това ще затрудни работата ви. —вещениците и лекарите са компетентни и ако желаете, можете да научите много от т€х, но поради лични€ си опит с пиенето вие можете по уникален начин да помогнете на други алкохолици. «атова помагайте без да критикувате. ≈динствената ни цел е да бъдем полезни.

 ато намерите подход€щ човек за бъдещ член на Ујнонимни алкохолициФ, научете за него колкото се може повече, не губете времето си в опити да го убеждавате. ѕо този начин провал€те н€ко€ бъдеща възможност. “ози съвет важи също за близките му. “е тр€бва да са търпеливи, да осъзнават, че имат работа с болен човек.

јко има данни, че той иска да спре, поговорете подробно с човека, който най-много се интересува от него - обикновенно това е съпругата му. ќпитайте се да разберете по нещо за поведението му, тежеста на състо€нието му, религиозните му убеждени€. »мате нужда от тази информаци€ за да се поставите на негово м€сто, за да разберете как искате той да подходи към вас, ако местата ви са разменени.

ѕон€кога е по разумно да изчакате той да влезе в запой. —емейството може да се противопостави на такъв подход, но освен, ако човека не в опасно физическо състо€ние по-добре да поемете този риск. Ќе говорете с него, ако е пи€н, освен ако се държи крайно лошо и семейството се нуждае от вашата помощ. »зчакайте до кра€ на запо€ или поне до момент на просветление. “огава накарайте близките му или н€кой при€тел да го попитат дали наистина иска да спре да пие и дали би направил всичко за да го постигне. јко отговора е да, то вниманието му тр€бва да бъде насочено към вас като към възстановил се човек. “р€бва да ви опишат като член на една група от хора, които в рамките на своето възстанов€ване се опитват да си помагат и ще се радвате да поговорите с него, стига той да желае да се срешне с вас.

јко той не иска да ви види никога не му се натрапвайте. Ѕлизките му също тр€бва да се откажат истерично да го умол€ват да направи нещо или да говори с вас. Ѕи тр€бвало да изчакат кра€ на следващи€т запой. Ѕи могло да поставите тази книга на м€сто където той би могъл да € види в момент на просветление. ¬ това отношение не могат да с дадат точни съвети. Ѕлизките на алкохолика тр€бва да решат тези неща. ѕостарайте се обаче да ги убедите да не бъдат нетърпеливи, защото това може да провали нещата.

ќбикновенно роднините не бива да се опитват да му разказват вашата истори€.  огато това е възможно изб€гвайте да влизате в контакт с н€кой член на семейството. ѕо добре е контакта с него да бъде осъществен от н€кой лекар или болнично заведение, но това не бива да става насила, освен в случаите, когато алкохолика буйства. Ќека лекар€, ако иска да му каже, че има впредвид н€какво разрешение на въпроса.

 огато ваши€т човек се почувства по-добре, лекар€т може да му предложи да се види с вас. ћакар и вече да сте разговар€ли със семейството не споменавайте това в този първи разговор. ѕри такива услови€ човека ще разбере, че с нищо не го насилват. ўе почувства, че може да говори с вас без да слуша упреците на семейството.

ѕотърсете го преди да се е възстановил напълно. “ой ще възприема по-добре нещата, когато е все още в депреси€.

јко е възможно срещнете се с този човек насаме. ¬ началото подхванете по-общ разговор. —лед време насочете разговора към н€ко€ фаза на пи€нството. –азкажете му за своите навици с пиенето, за симптомите и опита си, за да можете да го предразположите към разговор. јко иска да говори оставете го спокойно да направи това. ѕо този начин ще добиете по-€сна представа за това как да подходите към него. јко не желае да говори, разкажете му за собствени€ си опит на пи€ч до момента когато се спр€ли. Ќо за момента не казвайте по какъв начин сте го постигнали. јко е мрачен подчертавайте непри€тностите, които алкохола ви е причинил, като внимавате да не му четете конско. јко е във весело настроение, разказвайте му весели истории за вашите УподвизиФ. Ќека и той ви разкаже за своите.

 огато разбере, че добре познавате проблемите свързани с алкохола, започнете да се описвате пред него като алкохолик.  ажете му колко сте бил объркан и как накра€ сте разбрали, че сте болен човек. –азкажете му за трудностите, които сте имали, за да спрете пиенето. ѕокажете му умственото деформиране, причинено от първата чаша. ѕредлагаме да го направите по начин, който ние изложихме в главата за алкохолизма. јко той е алкохолик ще ви разбере веднага. ўе съпостави непоследователността на вашето мислене със сво€та собствена.

јко сте убеден, че човека срещу вас е истински алкохолик, започнете посто€нно да подчертавате безнадежноста на тази болест. ѕокажете му въз основа на собствени€ си опит, как странното състо€ние на ума, което води до първата чаша пречи на нормалната про€ва на вол€та. Ќа този етап не цитирайте тази книга, освен ако той не € вид€л и не иска да говори за не€. » внимавайте да не го об€вите за алкохолик. Ќека той сам си направи изводи. јко държи все още на иде€та, че може да контролира пиенето си, кажете му, че веро€тно е така, стига състо€нието му да не е в много напреднала фаза. —ъщевременно насто€вайте, че ако е тежко засегнат, веро€тноста да се възстанови сам е много малка.

ѕродължавайте да говорите за алкохолизма като забол€ване, за фатална болест. √оворете за състо€нието на т€лото и ума, които € съпровождат. ѕоддържайте вниманието му насочено основно върху ваши€ опит. ќб€снете му, че хората, които не си дават сметка за тежеста на забол€ването са обречени да загинат. Ћекарите са прави като изб€гват да казват за алкохолната болест ц€лата истина, освен ако т€ н€ма да послужи за определена цел. Ќо вие може да му говорите за безнадеждността на алкохолизма, защото сте в състо€ние да предложите решение. —коро ваши€т при€тел ще преизнае, че има н€кои, ако не и всичките черти на алкохолика. јко собсвени€т му лекар има желанието да му каже, че е алкохолик, още по-добре. ƒори и вашето протеже да не признава истината за състо€нието си, той ще бъде любопитен да узнае как сте се възстановили вие. ѕозволете му да ви зададе този въпрос ако желае.  ажете му какво точно се случило с вас. √оворете свободно за духовната страна. јко човека е атеист или агностик, подчертайте, че не е длъжен да приема вашите разбирани€ за Ѕог. “ой има правото да приема каквото и да е виждане стига да има смисъл за него. ќсновното нещо е да желае да в€рва в по-висша сила от него и да живее спр€мо духовните принципи.

 огато говорите с такъв човек по-добре е да използвате обикновени думи, когато описвате духовните принципи. Ќ€ма смисъл да предизвиквате предубеждени€, които има срещу н€кои теологични термини и концепции, които може би вече са го объркали. Ќе повдигайте подобни въпроси каквито и да са собствените ви убеждени€.

¬аши€т кандидат може би принадлежи към определено вероизповедание. –елигиозното му образование и подготовка могат да бъдат далеч по-добри от вашите. “огава той ще попита какво може да прибавите към това, което той вече знае. ўе бъде любопитен защо собствените му убеждени€ не са му помогнали, а вашите ви помагат много. “ой може да бъде пример за истината, че голата в€ра не е достатъчна. «а да бъде жизнена, в€рата тр€бва да бъде съпроводена от саможертва и неегоистични конструктивни действи€. Ќека той да разбере, че не сте отишли при него да го просвещавате за въпроси свързани с религи€та. ѕризнайте, че той знае повече по тези въпроси, но привлечете вниманието му върху факта, че колкото и да са дълбоки знани€та и в€рата му, той не би могъл да ги използва, защото в такъв случай н€маше да пие. ћоже би вашата истори€ ще му помогне да разбере къде не е усп€л да приложи схващани€та, които признава толкова добре. Ќие не представл€ваме н€каква определена в€ра или религиозна принадлежност. √оворим единствено за общи принципи, свойствени за повечето религии.

ќпишете програмата за действие и об€снете как вие сте си направили самоанализ, как сте се справили с миналото и защо сега се опитвате да му помогнете. «а него е важно да разбере, че опитите ви да придадете посланието са жизнено важни за вашето възстанов€ване. ¬ даден момент може би той помага на вас повече отколкото вие на него. ќб€снете му €сно, че с нищо не ви е задължен и се над€вате, че когато се справи със собствените си проблеми ще помогне и на други алкохолици. ѕо€снете му колко е важно да постави благолпоучието на други хора пред своето собствено. »з€снете му, че не му налагате нищо, че не е необходимо да се среща отново с вас, ако не желае. Ќе тр€бва да се обиждате, ако ви каже сбогом,защото той ви е помогнал повече отколкото вие на него. јко сте говорили разумно, спокойно и с човешко разбиране, значи сте спечелили при€тел. ћоже би сте го смутили за проблема му с алкохолизма. ¬сичко това е за добро. ¬ колкото по-безнадежно състо€ние се усеща, толкова по-добре. ¬ такъв случай е по-веро€тно да приеме вашите предложени€.

¬аши€т кандидат може да посочи причини поради, които не иска да следва ц€лата програма. “ой може да се разбунтува при мисълта, че тр€бва да прочисти напълно дома си, при което се изисква да обсъжда нещата с други хора. Ќе се противопостав€йте на тези негови възгледи.  ажете му, че преди и вие сте мислили по този начин, но се съмн€вате дали сте щели да напреднете, ако не сте предприели определени действи€. ѕри първото си посещение му разкажете за братството на јј. јко той про€ви интерес, дайте му назаем тази книга.

јко ваши€т при€тел не желае да говори повече за себе си, не развал€йте доброто впечатление. ƒайте му възможност да преосмисли нещата. јко останете по-дълго, нека той да направл€ва разговора, в ко€то поиска посока. ѕон€кога един нов човек бърза да започне веднага и вие може да се поблазните от мисълта да постъпите така. “ова пон€кога е грешка. јко по-късно се сблъска със затруднени€ може по-късно да ви обвини, че сте го припирали. Ќай-много шансове за успех ще имате ако не демонстрирате желание за кръстоносни походи и реформи. Ќикога не говорете пренебрежително на алкохолик от н€каква духовна или морална височина; просто му посочете набора от средства за да може да се огледа. ѕокажете му как те са ви помогнали. ѕредложете му при€телство и братство.  ажете му, че ако иска да се възстанови, вие сте готови на всичко за да му помогнете.

јко той не про€ви интерес, ако той очаква от вас да му бъдете банкер в случай на финансови затруднени€ или медицинска сестра по време на запой, може да ви се наложи да го изоставите, докато не промени виждани€та си. “ой може да направи това след като бъде наранен по-силно.

јко про€ви по-силен интерес и иска да ви види отново, помолете го да прочете тази книга. —лед като € прочете тр€бва сам да реши дали иска да продължи. Ќе тр€бва да бъде побутван от вас или при€телите му. јко иска да открие Ѕог, това тр€бва да дойде отвътре.

јко мисли, че може да се справи с проблема по друг начин или предпочита друг духовен подход, окуражете го да следва собствената си съвест. Ќие не притежаваме монопол върхуу Ѕог. Ќие просто предлагаме един подход, който ни е помогнал. ѕодчертайте обаче, че ние алкохолиците имаме общи черти и че във всички случаи сте при€телски настроен. ќставете нещата така за момента.

Ќе се отчайвайте, ако нещата не потръгнат веднага. ѕотърсете друг алкохолик и опитайте отново. —игурно ще намерите н€кой много отча€н, който с желание ще приеме това, което му предлагате. Ќие см€таме, че е празна загуба на време да работим с човек, който не иска и не може да работи с вас. јко оставите такъв човек на мира, може би скоро ще се убеди, че не може да се възстанови сам. јко пропил€вате много време за един случай, вие лишавате друг алкохолик от възможноста да бъде щастлив. ≈дин човек от нашето братство се провали изц€ло с първите шест кандидати. “ой често казва, че ако е продължил да работи с т€х, е щ€л да отнеме шанса на много други, които впоследствие са се възстановили.

—ега нека предположим, че посещавате даден човек за втори път. “ой е прочел книгата и казва, че е готов да премине през 12-те стъпки на програмата за възстанов€ване. “ъй като имате личен опит, може да помогнете с много съвети. ѕокажете му, че ще бъдете на негово разположение, ако реши да разкаже живота си, но не насто€вайте, ако предпочита да се посъветва с друг.

“ой може да е без пари и дом. јко е така бихте могли да му помогнете да си намери работа или да окажете малка финансова помощ. Ќо не следва да лишавате семейството си или кредиторите си от пари, които те следва да получат. ћоже да пожелаете да го приютите в дома си за н€колко дни. Ќо тр€бва да про€вите благоразумие. “р€бва да сте сигурен, че ще бъде посрещнат добре от семейството, че н€ма да се опитва да използва вашите пари, връзки и подслон. јко позволите такива неща само ще му навредите. ўе му дадете възможност да бъде неискрен. ѕо-скоро ще го подтикнете към разруха отколкото към възстанов€ване.

Ќикой не изб€гва тези отговорности, но тр€бва да сте сигурен, че постъпвате правилно, когато ги поемате. ƒа се помага на другите е основа на нашето възстанов€ване. Ќе е достатъчно да постъпвате мило от време на време. јко се налага тр€бва да влизате в рол€та на добри€ самар€нин всеки ден. “ова може да означава за вас безсънни нощи, невъзможност да се отдадете на любимите си занимани€, отклонени€ от работата ви. “ова може да означава да сподел€те парите и дома си, да давате съвети на обезумели съпруги, безбройни пътувани€ до полицейски управлени€, отрезвители, болници, арести и психиатрии. “елефона ви веро€тно ще звъни по вс€ко време на ден€ и нощта. ѕон€кога съпругата ви ще се чувства пренебрегната. Ќ€кой пи€ница може да строши мебелите ви или да изгори н€кой дюшек. ћоже да се наложи да се биете с него ако буйства. ѕон€кога може да викате лекар и да давате успокоителни под негово ръководство. ¬ н€кои случаи ще тр€бва да викате линейка или полици€. ѕон€кога ще се сблъсквате с такива неща.

Ќие р€дко позвол€ваме на н€кой алкохолик да живее в дома ни дълго. “ова не е полезно за него и може да донесе сериозни усложнени€ в семейството.

ƒори и н€кой алкохолик да се окаже неподатлив н€ма причина да пренебрегваме семейството му. “р€бва да подържаме при€телски отношени€ с т€х. ѕредложете на семейството ваши€ начин на живот. јко те прилагат духовните принципи, има по гол€ма веро€тност главата на семейството да се възстанови. ƒори и той да продължи да пие, живота на семейството ще стане много по-поносим.

јлкохолика, който е в състо€ние и желае да се възстанови почти не се нуждае от благотворителност в общоприети€ смисъл на думата. ћъжете, които мол€т за пари и подслон преди да са се справили с пиенето са на погрешен път. » все пак ние сме готови да направим какво ли не, ако сме сигурни, че човека иска да спре да пие.

Ќе става въпрос дали даваш, а как даваш. “ова често бележи границата между провала и успеха. ¬ момента, в който поставим помощта си на равнище оказване на услуги, алкохолика започва да разчита на нашата помощ, а не на Ѕог. “ой иска това или онова и твърди, че не може да се справи с алкохола, докато не се задовол€т материалните му потребности. √лупости! Ќ€кои от нас са разбрали следната истина: — работа или без работа, със съпруга или не, ние просто не спираме да пием, докато не поставим зависимостта от Ѕог пред зависимостта от други хора.

¬тълпете в съзнанието на всеки човек мисълта, че може да се възстанови независимо от околните. ≈динственото условие е да се довер€ва на Ѕог и да прочисти дома си.

ј сега домашни€т проблем: може да става дума за развод, разд€ла или просто обтегнати отношени€.  огато ваши€т кандидат е компенсирал доколкото може семейството си и е об€снил новите принципи според които живее сега, той следва да приложи тези принципи в дома си. “ова е в случай, че има късмета да има дом. ƒори домашните му да грешат, той тр€бва да не обръща внимание на това. “р€бва да се концентрира върху собственото си духовно развитие.  авгите и търсенето на недостатъци тр€бва да се изб€гват като чумата. ¬ много семейства това се постига трудно, но тр€бва да бъде нправено, ако искаме да има н€какъв резултат. јко такива отношени€ се поддържат н€колко месеца, ефекта върху семейството ще бъде гол€м. ƒори и най-несъвместимите хора ще намер€т общ език. ћалко по малко домашните на алкохолика ще вид€т собствените си дефекти и ще си ги призна€т. “огава те могат да бъдат обсъдени в атмосфера на взаимопомощ и при€телство.

—лед като види осезаемите резултати, семейството може би ще иска да продължи по този път. “ова ще стане с течение на времето, при условие, че алкохолика продължава да е трезвен, внимателен, и да помага независимо какво казват околните. –азбира се никой от нас не е посто€нно на такава висота. “р€бва да се опитваме да поправ€ме грешките си веднага, защото в противен случай ще заплатим за вината си с запой.

јко е имало развод или разд€ла, не бива да се бърза със събирането на съпрузите. ћъжът тр€бва да е сигурен в собственото си възстанов€ване. —ъпругата му тр€бва напълно да разбира нови€ му начин на живот. «а да се възстанов€т предишните връзки, те тр€бва да бъдат поставени на нова основа, защото предишната €вно не е била достатъчно здрава. “ова означава наоколо да цари нов дух и отношение към нещата. ѕон€кога в интерес на всички е двойката да остане разделена. ќчевидно е, че не може да има правила. Ќека алкохолика продължава да следва програмата си ден след ден.  огато дойде ден да се съберат отново, това ще стане €сно и на двете страни.

Ќе допускайте никой алкохолик да казва че не може да се възстанови, ако семейството му не се върне при него. “ова просто не е в€рно. ¬ н€кои случаи по една или друга причина съпругата н€ма да се върне. Ќапомнете на кандидата, че възстанов€ването не зависи от хората, а от взаимотношени€та му с Ѕог. ¬иждали сме хора, които са се възстановили без семействата си, а и такива които са се подхлъзвали когато семействата са се върнали прекалено рано.

 акто вие, така и нови€ човек тр€бва да вървите ден след ден по път€ на духовното развитие. јко упорствате ще се случат забележителни неща.  огато поглеждаме назад, ние си даваме сметка, че нещата които ни се случиха след като се оставихме в ръцете на Ѕог са по добри от всичко което сме планирали. —ледвайки една висша сила, ще заживеете в един нов и чудесен св€т, независимо какво е сегашното ви положение!

 огато работите с даден човек и семейството му, внимавайте да не се намесвате в кавгите му. јко допуснете това, може да провалите възможността да помогнете. —ъщевременно насто€вайте пред близките му, че той е болен човек и те тр€бва да се отнас€т към него като към тежко болен и тр€бва да се отнас€т към него като към такъв. ѕредупредете ги да се паз€т от озлобление и ревност. ѕосочете им, че дефектите на характера н€ма да изчезнат за една нощ. ѕомолете ги да не про€в€ват нетърпение, да си припомн€т колко благословенно нещо е неговата трезвост.

јко сте успели да се справите със собствените си семейни проблеми, кажете как сте успели да постигнете това. ѕо този начин може да ги насочите по правилин€т път, без да ги критикувате. »стори€та как вие и вашата съпруга сте се справили със затруднени€т струва повече от вс€ка критика.

јко сме в добро духовно състо€ние ние можем да се занимаваме с неща които не са препоръчителни за алкохолиците. ’ората казват, че не тр€бва да ходим там където се поднас€ алкохол; да не държим алкохол в дома си; че тр€бва да изб€гваме при€тели,които пи€т; че тр€бва да изб€гваме филми, в които има сцени с пиене; не тр€бва да ходим в барове; че при€телите ни тр€бва да кри€т бутилките ако отидем на гост; че не тр€бва да мислим или въобще да ни напомн€т за алкохол. ќпитът ни сочи, че това съвсем не е така.

Ќие се сблъскваме ежедневно с тези неща. јлкохолика, който не може да се справи с т€х все още разсъждава като алкохолик - нещо не е наред с духовното му със то€ние. ≈динствени€т му шанс за трезвост е м€сто като јйс  ап в √ренланди€, но дори и там може да се по€ви н€кой ескимос с бутилка и да провали всичко! ѕопитайте ко€то и да е жена, ко€то е пращала съпруга си на далечни места с надеждата това да реши алкохолни€т му проблем.

—ъгласно нас всеки план за борба с алкохолизма, който се основава на предпазване на болни€ от съблазни е обречен на провал. јко алкохоликът сам се опитва да се предпази, това може да му се отдаде за известно време, но обкновено опита завършва с по-силна експлози€ от преди. Ќие сме опитвали тези методи. “ези опити да се извърши невъзможното са се провал€ли.

«атова нашето правило гласи да не изб€гваме местата където се пие, ако имаме основателна причина да бъдем на тези места. “ук спадат барове, дискотеки, сватби, дори обикновенни гул€и. «а човек, който е имал взаимотношени€ с алкохола това звучи като изкушение, но не е така.

«абележете, че тук има едно важно ограничение. »мам ли основателна причина за да отида на това м€сто? »ли пък очаквам да открадна малко от забранената атмосфера на тези места? јко отговорите удовлетворително на този въпрос, не бива да се боите. ¬ървете или стойте на страна, както прецените че е най-добре. Ќо преди да тръгнете тр€бва да сте сигурни, че стоите на здрава духовна основа и че мотивите ви за да отидете са основателни. Ќе мислете за това какво ще извлечете от случа€. ћислете за това какво вие ще допринесете за него. јко обаче сте несигурен по-добре поработеете с н€кой алкохолик.

«ащо да стоите с тъжно лице на места, където се пие и да въздишате за добрите стари дни? јко имате н€кой щастлив повод опитайте се да увеличите удоволствието на хората наоколо. јко имате делова среща, вървете и се отдайте на делата си. јко сте с човек, който иска да се нахрани в н€кое барче обезателно отдете с него. ѕокажете на при€телите си, че не тр€бва да промен€т навиците си заради вас. ¬ подход€що време и в подход€що м€сто об€снете на всичките си при€тели защо не понас€те алкохол. јко направите това много малко хора ще ви кан€т да пиете.  огато пиехте вие малко по малко се отегл€хте от живота. —ега се връщате към общуването в този св€т. Ќе започвайте с ново отегл€не защото при€телите ви пи€т алкохол.

¬ашата задача се състои в това да бъдете на места където бихте могли да бъдете най-полезни, затова никога не се колебайте да отидете н€къде където можете. Ќе се колебайте да отидете и на най-мрачните места на зем€та с такава цел. —тойте на огневата лини€ с такива мотиви и Ѕог ще ви запази невредим.

ћного от нас държат алкохол в домовете си. Ќие често се нуждаем от него за да помогнем на н€кой новодошъл да се справи с тежък махмурлук. Ќ€кои от нас все още поднас€т алкохол на близките си, които не са алкохолици. ƒруги см€тат, че не тр€бва да поднас€ме алкохол на когото и да е. Ќие не спорим по този въпрос. —м€таме, че вс€ко семейство според своите разбирани€, според собствените си обсто€телства тр€бва да реши този въпрос.

Ќие се стараем да не про€в€ваме нетърпимост към употребата на алкохол изобщо. ќпитът показва, че такова отношение не помага на никого. ¬секи нов алкохолик, очаква от нас такова отношение и изпитва огромно облекчение, когато разбере, че не сме ловци на вещици. ƒухът на нетърпимост може да отблъсне алкохолици, чийто живот може да бъде спасен, ако не беше тази глупост. Ќе бихме могли да пропов€дваме дори и за умерено пиене, защото никой от хил€дите пиещи не приема да се говори за алкохол от н€кой, който мрази алкохола.

Ќие се над€ваме, че н€кой ден јј ще помогнат на обществото да разбере по- сериозно естеството на алкохолни€ проблем, но н€ма да сме от почти никаква полза, ако сме озлобени и враждебно настроени. ѕиещите н€ма да го изтърп€т.

¬ крайна сметка, сами б€хме създали проблемите си. Ѕутилките б€ха само символ. ќсвен това ние престанахме да се борим с когото и да е и с каквото и да е. “р€бваше да го направим!

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞