aa-stara-zagora

Девета традиция

Сдружението АА никога не трябва да има строга система за управление. Все пак ние можем да създаваме служби или комитети, непосредствено подчинени на тези, които ни обслужват.

Когато Девета Традиция беше за първи път записана, тя гласеше: "Анонимни алкохолици се нуждаят от минимална организационна структура". Оттогава нашите възгледи по този въпрос се измениха. Днес ние с пълна увереност можем да кажем, че като цяло Сдружението АА не се нуждае от никаква организация. Не противоречат ли на този принцип създаваните от нас специални управления за обслужване и комитети, притежаващи някаква организационна структура? Как можем да говорим за неорганизирано движение, което създава за себе си система за обслужване? Размишлявайки над тази загадка, хората казват: "Какво имат в предвид те, когато казват, че нямат организация?" Хайде да видим заедно. Чувал ли е някой някога нещо за нация, църква, политическа партия или дори благотворителна асоциация, които да са нямали правила за определяне на принадлежността към тях? Чувал ли е някой за съобщество, което по един или друг начин не е заставяло своите членове да се подчиняват на дисциплината и не е налагало правила и ограничения? Нима има съобщества на Земята, които да не предават властта на някои от своите членове, за да заставят те останалите членове да се подчиняват на правилата и да наказват или изключват нарушителите? Затова всяка нация и по-точно всяко съобщество, има свое правителство. Властта, дадена за ръководство и управление, съставлява същността на всяка организационна структура.

В това отношение АА представлява изключение. Нашето Сдружение не влиза в това общо правило. Нито Конференцията на общото обслужване, нито Съветът на Центъра за обслужване, нито най-скромният групов комитет не могат да дадат нито една директива на членовете на АА и да ги заставят да й се подчиняват, да не говорим пък за определяне на наказание за нарушението й. Ние много пъти се опитвахме да направим това, но тези опити винаги завършваха с провал. В някои групи имаше опити да се изключат някои членове, но изключените членове винаги идваха на събранията и казваха: "Това е нашият живот и вие не можете да ни изгоните". Комитетите препоръчваха да се прекрати работата с безнадеждните хронични алкохолици, но в отговор чуваха: " Моята работа по Дванадесета Стъпка аз изпълнявам по свое усмотрение. Кои сте вие, за да ме съдите?" Това не означава, че един член на АА няма да приеме съвета или предложението на ветерана, но той никога няма да приеме заповед.

Кой е по-непопулярен от мъдрия ветеран, преместил се в друг район и опитващ се да научи там групата как трябва да функционира? Той и подобните на него "следящи с тревога съдбата на АА..." се сблъскват с упорито противодействие или даже с неприкрити насмешки. Вие може би си мислите, че щаб-квартирата на АА в Ню Йорк се явява изключение? Разбира се хората винаги се нуждаят от някаква власт. Но преди много години попечителите и членовете на Центъра за обслужване разбраха, че те могат единствено да дават препоръки и при това във възможно най-меката форма. Те дори били принудени да формулират някои клишета, които да се включват в половината изпращани писма: "Разбира се вие имате пълната свобода да решите този въпрос по удобен за вас начин, но големият опит на АА подсказва, че...". Този тон съвсем не прилича на директивите на правителството, нали? Ние считаме, че на алкохолиците не трябва да се заповядва - нито на колективите, нито на отделните лица.

В този пункт ние сякаш слушаме гласа на служителя в църква: " Те превръщат неподчинението в добродетел!" След него се чува гласът на психиатъра: "Непослушни лудетини! Така и не могат да пораснат и да се приспособят към живота в обществото". Обикновеният човек ще каже: "Аз това не го разбирам. Те са просто побъркани". Но всички тези хора не са видели най-уникалното в организацията АА. Ако един член на АА не приложи всичките си сили, за да изпълни Програмата Дванадесет Стъпки за оздравяване, то това е равносилно на подписване на собствената си смъртна присъда. Неговото пиянство и последвалият го пълен крах няма да бъдат наказание от страна на властта на управниците, те произтичат от неговото лично неподчинение на духовните принципи. Същото заплашва и цялата група. Ако тя поне приблизително не следва Дванадесетте Традиции, то може да залинее и да издъхне. Затова ние членовете на АА се подчиняваме на духовните принципи отначало защото сме длъжни да правим това, а после защото ни харесва този живот, който ни носи подчинението. Членовете на АА се дисциплинират от огромното страдание и огромната любов и на нас не са ни нужни други стимули.

Съвършено очевидно е, че ние никога няма да организираме изборни комитети, които биха ни управлявали, но също така ясно е, че на нас са ни необходими, хора, които ще обслужват нуждите на АА. Съществува огромна разлика между духа на авторитарната власт и духа на служенето, тези две полярни понятия са диаметрално противоположни. Именно ръководейки се от духа на служенето, ние избираме неформалните комитети на групите с периодично сменящ се състав, междугруповите асоциации за даден регион и Конференцията за всеобщото обслужване на Анонимни Алкохолици, представляваща цялото Сдружение АА. Даже нашата щаб-квартира, която някога беше независима организация, сега е непосредствено подчинена на нашето Сдружение. Неговите попечители се явяват изпълнители, отговорни за дейността на организацията по целия свят. Така че както целта на всеки член на АА се явява личната трезвеност, така и целта на нашите служби се заключва в това пътят към трезвеността да бъде достъпен на всеки, който пожелае да го достигне. Ако никой не се занимава с рутинните дела на групата, ако нейният телефон не отговаря, ако ние не отговаряме на постъпващите писма, тогава това, което наричаме АА прекратява своята дейност. Нашата връзка с тези, които се нуждаят от нас не трябва да се прекъсва. Сдружението АА е длъжно да действа, но на него му е необходимо да избягва опасностите, които таят в себе си голямото богатство, престижът, силната власт, толкова привлекателни за други организации. Въпреки че Девета Традиция, на пръв поглед, е обърната изключително към практически дела, нейното използване показва сдружение, лишено от организация и съществуващо благодарение на духа на служенето - продължително другарство.Лечение на алкохолизма, АА група "Пробуждане" Стара Загора