aa-stara-zagora
пїњ

12 –°—В—К–њ–Ї–Є

–°—К–і—К—А–ґ–∞–љ–Є–µ:

 1. –Я—К—А–≤–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 2. –Т—В–Њ—А–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 3. –Ґ—А–µ—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 4. –І–µ—В–≤—К—А—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 5. –Я–µ—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 6. –®–µ—Б—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 7. –°–µ–і–Љ–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 8. –Ю—Б–Љ–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 9. –Ф–µ–≤–µ—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 10. –Ф–µ—Б–µ—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 11. –Х–і–Є–љ–∞–і–µ—Б–µ—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞
 12. –Ф–≤–∞–љ–∞–і–µ—Б–µ—В–∞ —Б—В—К–њ–Ї–∞

12 –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є

–°—К–і—К—А–ґ–∞–љ–Є–µ:

 1. –Я—К—А–≤–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 2. –Т—В–Њ—А–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 3. –Ґ—А–µ—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 4. –І–µ—В–≤—К—А—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 5. –Я–µ—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 6. –®–µ—Б—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 7. –°–µ–і–Љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 8. –Ю—Б–Љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 9. –Ф–µ–≤–µ—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 10. –Ф–µ—Б–µ—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 11. –Х–і–Є–љ–∞–і–µ—Б–µ—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
 12. –Ф–≤–∞–љ–∞–і–µ—Б–µ—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П
–Ш–Ј—В–Њ—З–љ–Є–Ї - aa-bg.dir.bg

≈динадесета стъпка

ѕостарахме се чрез молитва и медитаци€ да подобрим съзнателни€ си контакт с Ѕог, така както √о разбираме, като се молехме единствено да ни бъде открита вол€та My спр€мо нас и да ни бъде дадена силата да € изпълнем.

аа - единадесета стъпка

ћолитвата и медитаци€та са нашите основни средства за осъществ€ване на съзидателен контакт с Ѕог. Ќие от јј сме активни хора, получаващи удоволствие от решаването - обикновено за пръв път в живота си - на реални жизнени проблеми и усърдно стараещи се да помогнем на следващите алкохолици, които идват при нас. “ака че не е учyдващо че често подцен€ваме сериозната медитаци€ и молитва като нещо, което всъщност не е необходимо. –азбира се чувстваме, че т€ е нещо, което би могло да ни помогне в извънреден случай, но в началото много от нас са склонни да гледат на не€ като на загадъчна способност на дyховниците, от ко€то можем да се над€ваме на косвена полза. »ли може би въобше нe в€рваме в тези неща. Ќа н€кои новодошли и на тези бивши агностици, които все още гледат на грyпата на јј като сво€ висша сила, твърдени€та за силата на молитвата могат, независимо от логическите доводи и натрyпани€ опит, все още да се стрyват неyбедителни или неприемливи. “ези от нас, които н€кога са мислили така, могат да се отнесат с разбиране и съчуствие.

Ќие добре помним как нещо дълбоко в нас ни караше да се бyнтyваме срещу иде€та да коленичим пред какъвто и да е Ѕог. ћнозина от нас имаха силни логически доводи, които "доказваха", че Ѕог изобщо не съществува.  ак да се об€сн€т всичките нещастни случаи, болести, жестокост и несправедливост по света?  акво да кажем за всеки нещастен живот, който е пр€к резyлтат от вродени дефекти и неконтролирyеми обсто€телства? ќпределено в тези неща н€ма никаква справедливост и следователно не може да има Ѕог. ѕон€кога приемахме нещата по малко по-различен начин. –азбира се, казвахме ние, кокошката сигурно е съществyвала преди €йцето. Ѕез съмнение вселената има н€каква "първопричина", може би Ѕога на јтома, ту студен, ту горещ. Ќо определено н€ма никакви доказателства за съществyването на Ѕог, които да знае, за съществyването на хората и да се грижи за т€х. Ќие харесвахме јј и бързо приемахме, че то прави чyдеса. ѕри все това б€гахме от медитаци€та и молитвата с упоритостта на изследовател, който отказва да извърши н€кои опити от страх те да не обор€т любимата му теори€. –азбира се, най-накра€ опитахме и когато дойдоха неочакваните резyлтати, се почувствахме различно; всъщност наyчихме нещо различно и така пов€рвахме в силата на медитаци€та и молитвата.

ќткрихме, че това може да се случи на всеки, които опита. Ќ€кога добре са казвали, че "единствените безбожници, които отхвърл€т молитвата, са тези, които никога не са € опитали както тр€бва". “ези от нас, които достигнаха до редовна молитва, не биха се отказали от не€ така, както не биха се отказали от въздyха, храната и слънчевата светлина. » при това поради същата причина.  огато се лишим от въздyх, светлина или храна, страда т€лото.  огато обръщаме гръб на медитаци€та и молтвата, по сходен начин лишаваме ума си, чувствата си и интуици€та си от жизнено необходима подкрепа. “ака както т€лото може да не изпълн€ва предназначението си поради липса на храна, така може да стане и с дyшата. Ќие всички се нуждаем от светлината на Ѕожието битие, от храната на неговата сила и от дyха на Ќеговата милост. ѕо удивителен начин животът на јј доказва тази вечна истина. —ъществува пр€ка връзка между самоанализа, медитаци€та и молитвата. ¬зети по-отделно, тези действи€ могат да ни донесат много облекчение и полза. Ќо когато са логично свързани и преплетени, резултатът им е една непоклатима основа за човешки€ живот. ќт време на време ни се дава възможност да съзрем тази задпределна реалност, ко€то е Ѕожието царство. » ние ще бъдем успокоени и уверени, че собствената ни съдба в това царство ще бъде сигyрна докато се опитваме, колкото и колебливо, да открием и изпълним вол€та на собствени€ си —ъздател.  акто вид€хме, самоанализът е средство, чрез което ние мобилизираме ново виждане, действие и благодат в борбата си срещу тъмните и отрицателни страни на собствената си природа.

“ова е стъпка към придобиване на такава смиреност, ко€то ни дава възможност да получим помощ от Ѕог. » все пак това е само една стъпка. ўе тр€бва да отидем по-нататък. ўе искаме доброто, което съществува във всички нас, дори и в най-лошите от нас, да разцъфти и израсне. —игyрно ще имаме нужда от освежителен въздyх и изобилие от храна. Ќо преди всичко ще ни бъде необходима слънчевата светлина, защото нищо не расте в тъмнината. ћедитаци€та е нашата крачка към слънцето.  ак тогава тр€бва да медитираме? –еални€т опит по отношение на медитаци€та и молитвата, натрyпан през вековете, е огромен. —ветовните библиотеки и храмове съдържат съкровища, достъпни за всички търсещи. Ќад€ваме се, че всеки в€рващ анонимен алкохолик, чи€то религи€ приканва към медитаци€, ще се заеме с жар с не€ както никога по-рано. Ќо какво да направим останалите ние, които н€маме този късмет и дори не знаем как да започнем? ≈ добре, можем да започнем така. ѕърво, нека намерим една наистина хyбава молитва. Ќ€ма да се налага да търсим много - великите мъже и жени на всички религии са ни оставили богат избор. Ќека тук разгледаме една, ко€то е класическа. јвторът е човек, който от н€колкостотин години се см€та за светец. “ова не бива да ни разколебава или плаши, защото макар и да не е бил алкохолик, и той като нас е преминал през емоционални сътресени€. »злизайки от тези мъчителни прежив€вани€, в молитвата е изразил всичко, което тогава е могъл да види, да почуства или да пожелае да стане:

  "√осподи, превърни ме в пътека за “во€ мир - така че там, където има омраза,
	да съуме€ да донеса любов - където има зло,
	да донеса дyха на опрощението - там където има раздори, 
	да донеса хармони€ - където има заблyда,
	да донеса истина - където има съмнение, 
	да донеса в€ра - където има отча€ние,
	да донеса надежда - където има сенки,
	да донеса светлина - където има тъгa,
	да донеса радост.
	√осподи, направи така,
	че да мога да утешавам, вместо да буда утешаван,
	да разбирам, вместо да бъда разбран,
	да обичам, вместо да бъда обичан. 
	«ащото човек намира, само когато забрав€ себе си.
	ѕрощавайки на другите, получава опрощение. 
	”мирайки, се пробужда за вечен живот. 
	јмин."

 ато начинаещи в медитаци€та можем да препрочетем тази молитва н€колко пъти много бавно, вкусвайки вс€ка дyма и опитвайки се да възприемем дълбоки€ смисъл на вс€ка фраза и иде€. ўе ни бъде по-лесно, ако се откажем от вс€какво противопостав€не на това, което казва наши€т при€тел. «ащото при медитаци€та н€ма м€сто за спорове. “ихо се отпyскаме с мислите на този, който знае, така че да можем да опитваме и да се учим. Ќека приемем, че лежим на огр€н от слънцето плаж, нека се отпуснем и дишаме дълбоко в дyховната атмосфера, създадена от Ѕожи€ благодат на тази молитва. Ќека пожелаем да бъдем съпричастни, подкрепени и въздигнати от дyховната мощ, красотата и любовта, носени от тези великолепни слова. Ќека сега погледнем към морето и размислим за тайните му; нека вдигнем поглед над хоризонта, зад които ще търсим неведоми чyдеса. "ƒрън-дрън!", казва н€кои. "“ова са глyпости. ¬ това н€ма никакъв смисъл."  огато нахлyват такива мисли, можем да си спомним с малко печал колко високо цен€хме въображението, когато то извличаваше реалности от съдържанието на бyтилките. ƒа, ние се отдавахме на този начин на мислене, нали? » въпреки, че сега сме трезви, често не се ли опитваме отново да правим същото? ћоже би проблемът ни не беше в това, че използваме въображението си.

ћоже би проблемът се състоеше в почти пълната ни неспособност да насочим въображението си в правилна посока. Ќ€ма нищо лошо в градивното въображение; то е основата на всички сериозни успехи. ¬ крайна сметка човек не може да построи къща, ако първо не си представи нейни€ план. ≈, добре, медитаци€та е нещо подобно - помага ни да си представим дyховните цели, преди да се опитаме да тръгнем към т€х. » така, нека се обърнем към огрени€ от слънцето плаж или към равнините или планините, ако предпочитате т€х.  огато по този простичък начин сме достигнали до състо€нието да се съсредоточим необезпоко€вани върху градивното въображение, можем да продължим така: ќще веднъж прочитаме нашата молитва и отново се опитваме да cхванем вътрешни€ и смисъл. —лед това ще помислим за човека, които пръв е промълвил тази молитва. ѕреди всичко той е пожелал да се превърне в "пътека". —лед това е помолил за милостта да носи любов, опрощение, хармони€, истина, в€ра, надежда, светлина и радост на вс€ко човешко същество. —лед това е изразил стремежа и надеждата си по отношение на сами€ себе си. “ой се е над€вал с Ѕожи€та помощ да успее и той да открие н€кои от тези съкровища. “ова той се е опитал да направи чрез това, което нарича "да забравиш себе си".

 акво е имал предвид под това "да забравиш себе си" и как е възнамер€вал да го осъществи? “ой е см€тал, че е по-добре да утешава другите, отколкото да бъде утешаван; да разбира, отколкото да бъде разбран; да прощава, отколкото да му бъде прощавано. “ова би могло да бъде част от онова нещо, което се нарича медитаци€, може би първи€т ни опит да почyстваме настроението и, полет в царството на дyха, ако щете. “о би тр€бвало да бъде последвано от един добър поглед върху това къде се намираме сега и след това към бъдещето, към това какво би могло да се случи в живота ни, ако сме в състо€ние да се приближим към идеала, който сме се опитали да съзрем. ћедитаци€та е нещо, което винаги може да бъде усъвършенствано. «а не€ н€ма нито граници, нито ширина, нито височина. ѕодплатена с всички наставлени€ и примери, които можем да открием, т€ е преди всичко лично прежив€ване - нещо, което всеки от нас тр€бва да отработи по свой начин. Ќо целта и е винаги една и съща: да се усъвършенства съзнателни€т ни контакт с Ѕог, с Ќеговата милост, мъдрост и любов. » нека винаги помним, че медитаци€та е всъщност практическа дейност. ≈дин от първите и плодове е емоционалното равновесие. — негова помощ можем да разширим пътеката между себе си и Ѕог, така както √о разбираме. ј сега, какво е молитвата? ћолитвата е въздигането на сърцето и дyшата към Ѕог и в този смисъл т€ включва медитаци€та.  ак тр€бва да подходим към не€? » как точно да € съчетаем с медитаци€та? ћолитвата, според всеобщото схващане, е молба, отправена към Ѕог. —лед като сме открили пътеката, опитваме се да поискаме тези добри неща, от които ние и другите най-много се нуждаем. Ќие см€таме, че всички неща, от които се нуждаем, са добре определени от стъпка ≈динадесета, ко€то гласи: " Е да ни бъде открита вол€та My спр€мо нас и да ни бъде дадена силата да € изпълним". ћолбата за това се вмества във всеки момент на наши€ ден. —yтринта мислим за следващите часове.

ћоже би си мислим за дневните си задължени€ и за възможностите, които те ще ни дадат да извършим нещо полезно и нужно, или за н€кои специфични проблеми, които могат да изникнат. ¬еро€тно днес ще имаме н€кой сериозен и все още неразрешен въпрос, който сме оставили от вчерашни€ ден. ѕървото ни изкyшение ще бъде да се помолим за конкретното разрешаване на конкретни въпроси и за възможността да помогнем на други хора по начина, по който си мислим, че тр€бва да им се помогне. ¬ такъв случаи искаме Ѕог да направи така, както ние сме решили. —ледователно тр€бва да обмислим внимателно вс€ка молба и да преценим какво е истинското и съдържание. ƒори и тогава, когато отправ€ме конкретни молби, е добре да прибав€ме към вс€ка една от т€х: "Е ако е такава вол€та “и". ѕросто молим през цели€ ден Ѕог да ни помогне да открием вол€та My спр€мо нас за ден€ и да ни бъде дадена силата да € изпълним. — напредването на ден€ можем да спрем всеки път, когато тр€бва да се справим с дадено положение и да вземем решение, за да подновим тази проста молба: "Ќека бъде “во€та вол€, не мо€та". јко в тези моменти емоционалните ни смущени€ са много по големи, по-сигурно ще запазим равновесието си, ако си спомн€ме и си повтар€ме н€ко€ особена молитва или фраза, които са ни харесали по време на четене или медитаци€. ѕовтар€нето и отново и отново често ни дава възможност да прочистим пътеката, затлачена с гн€в, страх, разочарование или неразбиране и ни позвол€ва да се върнем към най-сигyрната помощ - търсенето на Ѕожи€та, а не на нашата вол€ в момент на стрес.

јко в тези критични моменти си напомн€ме, че е "по-добре да утешаваш, отколкото да бъдеш утешаван, да разбираш, отколкото да бъдеш разбиран, да обичаш, отколкото да бъдеш обичан", то ние ще действаме в дyха на стъпка ≈динадесета. –азбира се, разумен и разбираем е следващи€т често задаван въпрос: "«ащо да не можем да се обърнем по н€кои конкретен и тревожещ ни проблем направо към Ѕог и в молитвата си да ћу поискаме сигyрни и определени отговори на молбите си?" “ова може да бъде направено, но крие редица опасности. ¬иждали сме анонимни алкохолици да мол€т с много искреност и в€ра Ѕог да им даде точни указани€ как да се справ€т с различни проблеми, от разрyшителните семейни и финансови кризи до поправ€нето на дребни лични недостатъци като мудност например. ћного често обаче мислите, които ни се стрyва, че идват от Ѕог, всъщност не са никакви отговори. “е в действителност са добронамерени, неосъзнати собствени размишлени€. ≈дин анонимен алкохолик, а и всеки човек, който се опитва да направл€ва живота си точно чрез този тип молитви, е особено смущаващ случай. Ќа всички въпроси или критика към поведението му той веднага противопостав€ твърдението, че разчита на молитвата като на пътеводител за всичките свои дребни или големи дела. “ой забрав€, че е възможно собственото му самозалъгване и естествената човешка склонност към търсене на различни об€снени€ да деформират това, което той нарича Ѕожии напътстви€. — най-добри намерени€ той налага вол€та си при вс€какви обсто€телства и проблеми, убеден, че действа според Ѕожиите препоръки. ѕри такова заблуждение, без нищо да подозира, той може да стигне до опустошение. Ќие се поддаваме на още едно подобно изкyшение. ¬ъобраз€ваме си какви са Ѕожиите намерени€ спр€мо други хора.  азваме си: "“ози човек тр€бва да бъде излекyван от фаталната си болест" или "“ози човек тр€бва да се избави от дyшевната си болка" и се молим специално за това. –азбира се, такива молитви са в основата си добри, но те често се основават на предположението, че на нас ни е известна вол€та на Ѕог по отношение на човека, за когото се молим. “ова означава, че освен искрената молитва у нас съществyва и известна доза сyета и самонаде€ност.

ќпитът на јј сочи, че особено в такива случаи тр€бва да се молим да бъде изпълнена Ѕожи€та вол€, независимо каква е т€, както по отношение на другите, така и спр€мо нас. ¬ јј открихме, че добрите резyлтати от молитвата не подлежават на съмнение. “е са въпрос на знание и опит. ¬сички, които са про€в€вали посто€нство, са усещали в себе си сила, ко€то не е била обичайна за т€х. ќткривали са в себе си разyм, надхвърл€щ обичайните им способности. Ќамирали са дyшевно спокойствие, което не ги напyска в трyдни моменти. ќткриваме, че получаваме напътстви€ за живота си точно до такава степен, че преставаме да отправ€ме искани€ към Ѕог да ни ги даде, когато и както ги пожелаем. ѕочти всеки опитен член на јј може да разкаже как животът му е тръгнал забележително и неочаквано към по-добро, след като се е опитал да подобри съзнателни€ си контакт с Ѕог. ўе каже също така, че от вс€ка мъка или страдание, когато ръката на Ѕог е изглеждала тежка и дори несправедлива, е наyчил нов житейски урок, открил е нови източници на смелост и най-накра€ неизбежно е стигнал до убеждението, че наистина "неведоми са пътищата на √оспод да прави чyдеса". ¬сичко това би тр€бвало да окуражи онези, които стран€т от молитвата, било защото не в€рват в не€, било защото се чувстват изоставени от Ѕожи€та помощ напътстви€. ¬сички ние, без изключени€, преминаваме през моменти, когато сме в състо€ние да се молим само с огромни усили€ на вол€та. ѕон€кога дори отиваме и по-далеч. “олкова болезнено се бyнтyваме, че просто отказваме да се молим.  огато идват такива моменти, не тр€бва да се осъждаме прекалено строго. ѕросто тр€бва да се върнем към молитвата колкото се може по-скоро, като правим това, за което знаем, че е добро за нас. ћоже би най-гол€мата награда, ко€то получаваме от медитаци€та и молитвата, е изпълващото ни чувство, че принадлежим н€къде. Ќе живеем повече в напълно враждебен св€т. ¬ече не се чувстваме изгyбени и уплашени и без никакви цели. ¬ момента, когато дори за секyнда съзрeем Ѕожи€та вол€, в момента, когато възприемем истината, справедливостта и любовта като истински непреходни житейски ценности, ние преставаме да се смущаваме от всички заобикал€щи ни неща, които привидно доказват обратното в чисто човешки дела. «наем, че Ѕог ни гледа с любов. «наем, че когато се обърнем към Ќего, всичко ще бъде добре за нас, тук и в отвъдното.

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞