Помощ при алкохолизъм

Рядко сме виждали човек да се проваля в борбата с алкохолизма, ако стриктно следва нашия път!

Анонимни алкохолици представлява братство на жени и мъже,споделящи помежду си своя опит, надежда и сила , за да се преборят с проблем си и да помогнат на други при лечението на алкохолизма.

От членовете се изисква единствено да имат желание да спрат пиенето. Не се изискват никакви такси за членуване в аа група. Издържаме се само посредством собствени доброволни дарения.

Групите на анонимните алкохолици нямат нищо общо с никоя религия, секта или политическа организация. Не участва в обществени спорове, не се ангажира с каквито и да е каузи.

Основната цел е да останем трезви и да помогнем на другите алкохолно зависими да достигнат до трезвост.

Ние взехме решение!

Всички ние, които сме сега в АА трябваше да вземе едно важно решение преди да се чувстваме сигурни в новата програма на живот без алкохол. Ние трябваше да погледнем фактите за нас и нашето пиене честно и реалистично. Ние трябваше да признаем, че сме безсилни пред алкохола. За някои от нас това бе най-трудната стъпка в целия ни досегашен живот.

Не знаехме какво точно представлява алкохолизмът. Имахме наша собствена представа за думата „алкохолик”. Асоциациите ни се свързваха с изпадналия до крайна бедност, деградирал човек. Следователно, човек със слаб характер, без воля. Някои от нас така и не искаха да признаят, че са алкохолици; други го правеха с уговорки.

Така или иначе повечето от нас почувстваха облекчение, когато разбраха, че алкохолизмът е заболяване. Виждахме вече смисъл да се борим със заболяването, да търсим лечение, защото то заплашваше да ни унищожи.

Световно признание - Наградата ЛАСКЕР

През 1951г. наградата Ласкер бе присъдена на „Анонимни алкохолици”.
Почетната грамота отчасти гласи:

„Американската асоциация по здравеопазване присъжда наградата Ласкер за 1951 година на „Анонимни алкохолици” като признание за уникалния и много успешен подход на лечение на този вечен здравен и социален проблем, алкохолизма…

С приемането на алкохолизма като заболяване се изтрива позорният социален белег, свързан с това състояние…

Историците може би един ден ще признаят, че „Анонимни алкохолици” са открили нов инструмент за социалната инициатива, ново лечение, основано на сродството в общото страдание – ЛЕЧЕНИЕ, КОЕТО КРИЕ ОГРОМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХИЛЯДИТЕ ДРУГИ ЗЛОЧЕСТИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”.

Предстоящи събития:

Skype: aastarazagora